RADIONICA ZA MLADE ŽENE, MAJKE I TRUDNICE

 

Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona je u saradnji sa Udruženjem „Zemlja djece“ domom zdravlja Tuzla učestvovao u radionici za žene reproduktivne dobi izbjegličkog naselja Mihatovići u osnovnoj školi Podrinje.

 

Teme radionice su bile „Spolno prenosive bolesti (SPB)“ – koji su faktori rizika, kako se prenose i kako se zaštiti, „Karcinom dojke“  i „Karcinom grlića materice“ kao javno zdravstveni problem, značaj  skrininga u prevenciji bolesti i uloga žene u brizi o vlastitom zdravlju.

 

Seksualnost je jedna od osnovnih i najljepših karakteristika ljudskih bića. Seksualnost čini da se međusobno privlačimo. Nažalost, uporedo sa radostima koje donosi, raste i opasnost koju seksualni odnos nosi sa sobom opasnost od polne bolesti. Spolno prenosive bolesti (SPB) zarazne su bolesti koje se prenose direktnim kontaktom pri spolnom odnosu. Uzroci su virusi, bakterije, gljivice i ostali mikroorganizmi. Većina SPB može se liječiti. Rano otkrivanje i liječenje sprečava razvoj komplikacija ii prijenos SPB na drugu osobu.

 

Odgovorno polno ponašanje podrazumijeva usvajanje obrazaca ponašanja i životnog stila koji je usmjeren zaštiti i unapređenju polnog i reproduktivnog zdravlja i koji omogućava pozitivan pristup prema polnosti, ostvarivanje zadovoljavajućih i sigurnih polnih iskustava,reprodukcije i željenog roditeljstva, te izbjegavanje mogućih neželjenih posljedica polnog ponašanja, a to su u prvom redu spolno prenosive infekcije i neželjena (maloljetnička) trudnoća. Prema današnjim saznanjima, infekcija Humanim papiloma virusom (HPV) ima značajnu ulogu u razvoju raka grlića materice.

 

S obzirom da je smrtnost od malignih bolesti među vodećim na području Tuzlanskog kantona, predavanja su obuhvatila osnovne činjenice o simptomima, faktorima rizika, načinima prenosa i prevenciji karcinoma grlića materice s ciljem otkrivanja ovog malignoma u početnoj fazi bolesti, kako bi se spriječio broj novo oboljelih.

 

Najbolji način borbe protiv cervikalnog karcinoma je primarna prevencija - edukacıjom seksulano aktıvnog stanovnıštva o uticaju ove virusne ınfekcıje na nastanak cervıkalne neoplazıje i mjerama zaštite.

 

Veliki značaj ima i sekundarna prevencija, odnosno rano otkrivanje bolesti.
Sekundarna prevencija podrazumijeva: skrining, ranu dijagnozu, adekvatnu i pravovremenu terapiju.

 

Za učesnice radionice je pripremljen edukativni i propagandni materijal  na zadate teme.