MEĐUNARODNI DAN SESTRINSTVA 2015

 

Svake godine medicinske sestre u cijelom svijetu obilježavaju 12. maj u spomen na rođenje britanske medicinske sestre Florens Najtingejl, začetnice modernog sestrinstva kao priznate profesije. To je jedan od najznačajnih događaja na području sestrinske profesije. Iz njenog sveobuhvatnog i bogatog iskustva na temu ličnih pitanja zdravlјa, ona je zastupala stav da sve sestre trebaju stalno da održavaju i unapređuju svoju efikasnost, snagu, saosjećajnost i brižnu praksu. Taj pristup ona je nazvala „Zdravlјe sestrinstva.

 

Ovogodišnja tema Svjetskog dana sestrinstva Medicinske sestre: snaga koja nosi promjene. Zdravstvena njega, efikasna, djelotvorna, isplativa”.

 

“Sestre imaju važnu ulogu u radu s pacijentom. Uloga i obim prakse za medicinske sestre treba da se usmjeri na podršku optimalnog zdravlja stanovništva svih starosnih skupina, upoznavanje stanovništva o nezaraznim bolestima, kao i mogućim komplikacijama kroz promociju zdravlja, provođenje primarne, sekundarne i tercijarne prevencije, te usmjeravanje stanovništva ka ispravnom zdravstvenom ponašanju kao i uticaj na promjene rizičnog ponašanja pojedinaca.” Po definiciji SZO - profesionalno područje rada medicinskih sestara je u pružanju pomoći pojedincu, grupi ili zajednici kada njima nedostaje snaga, volјa ili znanje.

 

Svjetska zdravstvena skupština, vrhovno odlučujuće tijelo SZO-a, u više navrata je prepoznala da su sestre bitne za razvoj kvalitetne zdravstvene politike i implementacije efikasnih zdravstvenih intervencija.

 

Svim medicinskim sestrama i tehničarima čestitamo Međunarodni dan sestrinstva!