JAVNO-ZDRAVSTVENA KONTROLA U OBRAZOVNIM USTANOVAMA

Javno-zdravstvena kontrola u predškolskim i školskim objektima sprovodi se u cilju smanjenja negativnog uticaja neadekvatnog kolektivnog boravka djece na rast i razvoj prevencije pojave zaraznih bolesti, kao i smanjenja oboljevanja djece od nezaraznih bolesti sa ciljem unapredjenja sredine i zdravlja djece primenom efikasnih mjera za smanjenje negativnog uticaja neadekvatne sredine na zdravstveno stanje djece.

 

Prioritetno mjesto zauzimaju higijensko-sanitarni uslovi u objektima gdje borave djeca koji podrazumjeva:

 • Kontrolu higijenskog stanja predškolskih i školskih objekata.
 • Kontrolu mikrobiološkog stanja radnih površina, posudja i ruku osoblja zaposlenog u kuhinjama predškolskih objekata.
 • Ispitivanje zdravstvene ispravnosti namirnica
 • Ispitivanje energetske vrijednosti obroka
 • Kontrolu vode za piće
 • Sanitarne preglede zaposlenog osoblja
 • Poslove dezinsekcije i deratizacije 

 

Predškolska ustanova je mjesto gdje djeca treba da doživljavaju i ostvaruju cjelinu življenja u osjetljivom periodu svog rasta i razvoja i na taj način se pripremaju za budući život i rad.

 

U ovim ustanovama treba obezbijediti najbolje sanitarno-higijenske uslove, obzirom da su djeca tog uzrasta preosjetljiva i da njihov organizam i imuni sistem nisu dovoljno razvijeni.

 

U slučaju neprovođenja potrebnih sanitarnih-higijenskih uslova, predškolske ustanove mogu da budu izvor infekcije, infestacija i širenja zaraznih bolesti.

 

U vrijeme intenzivnog i ubrzanog rasta i razvoja djeci predškolskog uzrasta je potrebna raznovrsna ishrana koja može zadovoljiti njihove povećane potrebe za energijom, zaštitnim i gradivnim nutrijentima. Uravnotežena ishrana znači učešće svih grupa namirnica i vode u ukupnom dnevnom energetskom unosu, što je preduslov za rast i razvoj i održavanje fizičkog i psihičkog zdravlja pojedinca.      

 

U periodu od septembra do oktobra 2012 godine izvršen je uvid u 20 predškolskih objekata na području Tuzlanskog kantona (Tuzla, Srebrenik, Lukavac, Živinice, Gradačac, Banovići, Doboj-Istok i Gračanica).

 

Higijensko-sanitarno stanje je utvrđeno na osnovu:

 

1.Lokalno-inspekcijskog nalaza(obilazak predškolskih ustanova)
2.Anketnog upitnika  o higijenskim prilikama u predškolskim ustanovama
3.Kontrolom bakteriološke čistoće radnih površina,posuđa i ruku osoblja zaposlenog u kuhinjama
4.Ispitivanjem zdravstvene ispravnosti namirnica u Centralnoj kuhinji
5.Ispitivanjem energetske vrijednosti obroka
6.Kontrolom vode za piće

 

Ulogom školske higijene da potencira povoljne uticaje koji škola ima na dijete te da uoči i na minimum svede negativni uticaj na njihovo zdravlje  ostvaren je dio planiranog projekata „Higijensko-sanitarno stanje školskih objekata na području Tuzlanskog kantona“  u periodu  januar-juni 2013 godine sa nastavkom aktivnosti od septembra tekuće godine.

 

Na području dvije opštine Tuzlanskog kantona (Kalesija i Banovići) sagledano je higijensko-sanitarno stanje svih centralnih i područnih školskih objekata i urađena kontrola higijenske ispravnosti vode za piće iz školskih objekata čije je vodosnabdijevanje lokalnog tipa. Oboljenja tip hepatitisa, gastroenteritisa i nekih drugih hidričnih epidemija  skoro po pravilu su posljedica upotrebe mikrobiološki zagađenih voda iz lokalnih vodovoda. Osigurati higijenski ispravne vode jedna je od osnovnih mjera za zaštitu zdravlja ljudi, odnosno jedna od opštih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti.

 

Na području opštine Kalesija sagledano je stanje higijenske uslovnosti u svih 20 škola odnosno 5 centralnih i 14 područnih ustanova. Uzorkovanje i analize kvaliteta vode za piće iz lokalnih vodovoda školskih ustanova su izvršene u periodu januar-februar 2013 godine. Ukupno je uzeto 15 uzoraka vode za piće na fizičko-hemijsku analizu i 15 uzoraka na bakteriološku analizu.

 

Na području opštine Banovići izvršen je uvid u 15 objekata škola (5 centralnih i 10  područnih). Uzorkovanja i analize kvaliteta vode za piće iz lokalnih vodovoda školskih ustanova su izvršene u periodu mart-april 2013 godine. Ukupno je uzeto 6 uzoraka vode za piće na fizičko-hemijsku analizu i 6 uzoraka na bakteriološku analizu.

 

Radi dobrobiti i očuvanja zdravlja djece i osoblja školskih ustanova izdate su upute u vidu pisanih preporuka o pojačanju i pooštravanju održavanja lokalnih objekata vodosnabdijevanja, a u cilju sprečavanja ugrožavanje zdravlja svih korisnika školskih ustanova.

 

Obilazak ovih ustanova je omogućio formiranje registra predškolskih i školskih objekata na Kantonu koji će poslužiti cijeloj zajednici u smislu rješavanja problematike iz ove oblasti.Oformljena je kartoteka sa albumom predškolskih i školskih objekata. Izdate su preporuke za poboljšanje stanja i zaključci.

 • Poboljšanje higijensko-sanitarnog stanja predškolskih i školskih  ustanova  se sastoji u aktiviranju šire javnosti i općinskih vlasti sa konkretnim idejama, projektima i nacrtima u cilju što lakšeg unapređenja školstva na području Tuzlanskog kantona.
 • Treba da se povede više računa o ovim ustanovama, da se poboljša građevinsko-sanitarna struktura, te da se što prije sadašnje sanitarno-higijenske karakteristike predškolskih i školskih ustanova poboljšaju i usklade sa Evopskim standardima.
 • Da bi se spriječilo trovanje hranom treba se pridržavati higijenske pravila pri pripremi, čuvanju i skladištenju hrane.
 • Hranu obavezno kontrolisati redovno na zdravstvenu ispravnost putem mikrobioloških analiza u laboratorijama.

 

Koristiti zdravstveno ispravnu i higijenski bezbjednu vodu za piće, koja je pod stalnim zdravstvenim nadzorom.