SVJETSKA SEDMICA DOJENJA 2017

 

 

Svjetska sedmice dojenja

 

Obilježavanje Svjetske sedmice dojenja 2017. godine tematski je usmjereno na
postizanje zajedništva u kojem je potrebno graditi u cilju ostvarivanja zajedničkog
dobra pod nazivom „Podržimo dojenje zajedno“!

 

Pravo na dojenje sadržano je u mnogim okvirima i konvencijama o ljudskim pravima.
Potrebno je da nacionalna zakonodavstva i politike svake države zaštite i podrže majke i
malu djecu koju doje, te da im se osiguraju njihova prava.

 

Globalna strategija u prehrani dojenčadi i mlade djece potiče razvoj multisektorske saradnjekoja se može temeljiti na različitim partnerskim potporama za poticanje razvoja kroz programe i inicijative dojenja. Kako bi se taj cilj uspješno realizirao potrebno je uložiti određene napore u mnogim zemljama ne samo u pružanju podrške u dojenju već i u ostvarivanju ravnopravnosti spolova, radnih prava, osiguravanju dobrih i adekvatnih mogućnosti u prehrani i održavanju zdravlja te očuvanju okoliša i jačanju ekonomskog razvoja svake zemlje.

 

U prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, 06.10. 2017. godine, održan je okrugli sto na kojem su razmijenjena  iskustava i dobra praksa među zdravstvenim radnicima koji su uključeni u promovisanje dojenja i praktičnu edukaciju majki na terenu.

 

Na okruglom stolu je na osnovu podataka kojima Zavod raspolaže, prezentirano stanje na terenu o broju raspoloživog kadra, opterećenosti zdravstvenih radnika, te vrstama i broju usluga koje se pružaju trudnicama i majkama dojiljama, a koje se tiču promocije dojenja i edukacije majki.

 

Tokom diskusije u kojoj su učestvovali svi prisutni, zaključeno je :

 

  • broj  kadra koji obavlja promociju dojenja na terenu je nedovoljan (posebno u službi za polivalentnu patronažu);
  • zainteresovanost majki za dojenje je veća u ruralnim nego u urbanim sredinama;
  • zdravstvena educiranost populacije generalno je na niskom nivou;
  • dodatna edukacija zdravstvenih radnika kao bi se unaprijedio rad na terenu i postigli bolji rezultati je uvijek dobrodošla;
  • postoji deklarativna podrška zajednice za dojenje ali rezultati na terenu pokazuju da se u praksi ne čini dovoljno; 

 

Preporuke:

 

  • Uložiti dodatne napore te se na nivou domova zdravlja komunikacijom i zajedničkim aktivnostima službi za zaštitiu žena,  predškolske djece, porodične medicine i polivalnentne patronaže unaprijediti promociju dojenja i povećati broj majki koje doje prema kriterijima WBTi.( World Breastfeeding Trends Initiative).

 

  • Vršiti konstatan pritisak na menadžment ustanova i donosioce odluka na području Kantona, te animirati širu javnost kako bi se ishrana dojenčadi majčinim mlijekom promovisala na adekvatan način;