SEDMICA PREVENCIJE RAKA GRLIĆA MATERICE

 

Evropska sedmica prevencije raka grlića materice ustanovljena je 2007. godine i obilježava se svake posljednje sedmice u januaru. U tom periodu, u velikom broju zemalja Evrope među kojima je i naša zemlja, održavaju se istovremeno razne aktivnosti, čiji je zajednički cilj da promovišu važnost prevencije raka grlića materice.

 

Širom  svijeta, rak grlića materice je drugi najčešći rak kod žena, nakon raka dojke i čini 10 % svih malignih tumora kod žena.

 

Na inicijativu Evropske asocijacije za rak grlića materice (ECCA), veliki broj zemalja realizuje kampanje podizanja nivoa zdravstvene kulture žena i znanja o raku  grlića materice i njegovojprevenciji.

 

Prema procjenama Međunarodne Agencije za istraživanje raka i baze podataka – GLOBOCAN, svake godine u Evropi se ova maligna bolest otkrije kod približno 60.000 žena, od čega polovina žena umre, zbog toga što mnoge zemlje još uvijek nemaju razvijen program ranog otkrivanja raka i vakcinisanja protiv humanog papiloma virusa. Čak i tamo gdje su ti programi razvijeni, žene nisu svjesne njihovog značaja pa ih ne koristite, iako je organizovanim programima skrininga moguće spriječiti i do 80% slučajeva raka grlića materice. Od karcinoma grlića materice najčešće obolijevaju žene od 45-50 godine starosti, oko 37% oboljelih su mlađe od 35 godina. Žene starije od 65 godina, najčešće umiru od bolesti, što je vezano za uznapredovalost oboljenja u vrijeme postavljanja dijagnoze.

 

S obzirom da je najveća stopa novootkrivenih slučajeva oboljelih žena od raka grlića materice na Tuzlanskom kantonu, na području opštine Tuzla, Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona u saradnji sa Univerzitetskom kliničkom bolnicom Tuzla kroz predavanje i procjenu znanja o uzrocima raka grlića materice i važnosti organizovanih programa prevencije u suzbijanju ove bolesti, ukazao je studentima Medicinskog fakulteta na ozbiljnost ovog zdravstvenog problema i na izuzetan značaj prevencije. Aktivan partner u ovoj aktivnosti je i Udruženje studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Dalje aktivnosti biće usmjerene na edukaciju žena u lokalnoj zajednici s apelom da odu na pregled i budu brže od bolesti.