ZAŠTITA ZDRAVLJA MLADIH OD AEROZAGAĐENJA

Informacija o organizaciju skupa sa ciljem zaštite zdravlja mladih od  aerozagađenja  na području Tuzlanskog kantona

 

 

Zagađenje zraka jedan od najvećih javnozdravstvenih problema na lokalnom i globalnom nivou sa dalekosežnim posljedicama na zdravlje i kvalitet života stanovništva. Izvori zagađenja zraka su mnogobrojni a uključuju energetski sektor, transport, industriju, otpad i domaćinstva.

 

Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona u saradnji sa predstavnicima Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona i Centra za ekologiju i energiju organizuje skup 24.11.2017.godine u 10h u prostorijama Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona na kojem će se sa predstavnicima predškolskih i školskih ustanova razgovarati o važnosti zdravstveno edukativnog pristupa u smanjenju aerozagađenja i obaviti podjelu 20.000 letaka sa tematikom koja se odnosi na zaštitu zdravlja najmlađih od aerozagađenja svim obrazovnim ustanovama na kantonu.