Svjetski dan ŠEĆERNE BOLESTI

 

Međunarodna dijabetička federacija i Svjetska zdravstvena organizacija su 1991. godine ustanovili 14. novembar kao Svjetski dan šećerne bolesti u znak sjećanja na rođendan Fredericka Bantinga, koji je s Charlesom Bestom 1926. godine otkrio inzulin.. Prema preporuci Međunarodne dijabetičke federacije, svjetski dan šećerne bolesti, 14. novembar, ove godine se obilježava pod sloganom „Šećerna bolest: Zaštitimo našu budućnost“ i petogodišnjom porukom „Šećerna bolest: Edukacija i prevencija“.

 

Obilježavanju svjetskog dana šećerne bolesti svake godine se pridružuje i Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona različitim aktivnostima usmjerenim na prevenciju, rano otkrivanje i liječenje šećerne bolesti. Ove aktivnosti provode se tokom cijele godine, jer su se dosadašnji napori s ciljem poboljšanja zbrinjavanja ovih bolesnika pokazali nedovoljnim.

 

U 2013. godini Zavod za javno zdravstvo TK uz pomoć farmaceutske kuće Novo Nordisk  realizira Projekat pod nazivom „Poboljšanje uslova u školama za djecu koj žive s dijabetesom na području Tuzlanskog kantona“.

 

Akcent je stavljen na djecu i mlade, odnosno na informiranje o faktorima rizika i znakovima upozorenja za šećernu bolest, mjerama prevencije, mogućnostima dijagnostike i liječenja te važnosti poznavanja vlastite bolesti. Također, želimo ukazati na činjenicu da je šećerna bolest tip 2 posljedica ponašanja zdrave needucirane osobe i da je bolest moguće spriječiti promjenom načina ishrane i tjelesnom aktivnošću.

 

Pored aktivnosti predviđenih Projektom u novembru 2013. godine ćemo organizirati i održati nekoliko manifestacija kojima je cilj upozoriti široku javnost na opasnost od neotkrivene i neregulirane šećerne bolesti, te ukazati na značaj ranog otkrivanja, praćenja i liječenja šećerne bolesti i prevencije njenih komplikacija.

 

Cilj naše kampanje je pokazati da mnogo malih i jednostavnih aktivnosti može doprinijeti poboljšanju ishoda kod osoba oboljelih od šećerne bolesti, kao i onih koji su pod povećanim rizikom za obolijevanje od šećerne bolesti.

PROGRAM OBILJEŽAVANJA

Tokom narednih dana, počevši od 08.11.2013. godine u TK će biti organizirane sljedeće aktivnosti


08.11.2013. godine u 12,00 sati
•  Predavanje o šećernoj bolesti nastavnicima i učenicima od 5 - 9 razreda u O.Š. „Edhem Mulabdić“, Donja Međeđa, općina Gradačac


13.11.2013. godine u 12,00 sati
•  Predavanje o šećernoj bolesti nastavnicima i učenicima od 5 - 9 razreda u O.Š. Dubrave, općina Živinice


14.11.2013. godine, 10,00 - 12,00 sati ispred Kapije u Tuzli.
U saradnji sa udruženjem građana, roditelja i prijatelja djece sa dijabetesom „Novi Horizonti“ te studentima Medicinskog fakulteta u Tuzli biće omogućeno određenom broju građana da provjere visinu šećera u krvi, a oboljelima će se približiti nove informacije o mogućnostima liječenja i važnosti poznavanja vlastite bolesti


16.11. 2013. - 17.11.2013. godine
•  Održavanje  edukacijskog kampa za školsku djecu s dijabetesom u saradnji sa udruženjem građana roditelja i prijatelja djece sa dijabetesom „Novi Horizonti“Tuzla, na području općine Gradačac

 

20.11.2013. godine u 13,00 sati
• Predstavljanje i promocija publikacije autora Alme Toromanović pod  nazivom “INFORMACIJE O DIJABETESU ZA ŠKOLSKO OSOBLJE“ u Katoličkom školskom centru, općina Tuzla


novembar - decembar 2013. godine

•  Zavod za javno zdravstvo TK će distribuirati zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona zdravstveno - promotivni materijal (publikacija i posteri ) s porukama  o ranom otkrivanju, prevenciji i liječenju šećerne bolesti