Svjetski dan BORBE PROTIV HIV/AIDS-a

 

 

Cilj Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a je podizanje svijesti na smanjenje stigme i diskriminacije ljudi koji boluju od ove bolesti ili su zaraženi virusom, s posebnim naglaskom na razbijanje predrasude da postoje rizične grupe. Postoji samo rizično ponašanje, a njemu podliježu svi: i muškarci, i žene, istospolni i heteroseksualni parovi.

 

Globalna kampanja borbe protiv HIV/AIDS-a od 2011. do 2015. godine označena je ciljem: kako doći do nule: nule novozaraženih HIV-om, nule smrtnih slučajeva povezanih s AIDS-om, te nule diskriminacije prema inficiranim HIV-om.

 

 

 

 

 

 

Povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a, Zavod za javno zdravstvo je upriličio edukativno predavanje i interaktivnu radionicu sa učenicima JU "Mješovita srednja škola" Banovići. Predavanje je, u skladu sa sloganom, bilo usmjereno na podizanje svijesti mladih generacija o rizicima kojima su izloženi, načinima na koje se može zaraziti, te preventivnim mjerama kojima se može izbjeći infekcija.

 

 

Izrađeni su prigodni plakati, kao i letak edukativnog karaktera koji je prije pradavanja podjeljen prisutnim učenicima. Učenici su anketirani s ciljem procjene znanja, stavova i rizičnom ponašanju vezanom za HIV/AIDS unutar ove populacije.

 

 

Prisutnim učenicima je simbolično zakačena crvena vrpca "red robbon". Crvenom vrpcom u obliku petlje, iskazuje se osvještenost o problemima vezanim uz HIV/AIDS, solidarnost s borbom protiv ove bolesti i odavanje počasti osobama koje su podlegle bolesti ili se još uvijek bore za život.


 

Ova prigoda je iskorištena za početak realizacije projekta "Jačanje uloge škole u prevenciji bolesti ovisnosti na području Tuzlanskog kantona" u okviru kojeg su realizovane aktivnosti edukativnog predavanja učenicima navedene škole, ulazno i izlazno anketiranje, kao i podjela edukativnog materijala.

 

 

Kako je predavanje bilo interaktivno, mora se naglasiti dobar odziv i interakcija učenika tokom svih predavanja koa su održana . Za učešće svojih učenika u projektu, škola je dobila prigodnu potvrdu.

 


Prisustvo HIV/AIDS-a

 

Podaci sa kraja 2010. godine govore da 34 miliona ljudi širom svijeta živi s HIV-om, što je za 17 posto više u odnosu na 2001. Tu je i 2,7 miliona novozaraženih HIV-om, uključujući procijenjenih 390 000 infekcija među djecom. Broj ljudi koji su umrli zbog uzroka povezanih sa AIDS-om iznosi 1,8 miliona.

 

Ipak, prema novom izvještaju Ujedinjenih naroda za HIV/AIDS (UNAIDS), 2011. godina je bila godina značajnih promjena za AIDS koje su bile moguće zahvaljujući adekvatnoj političkoj podršci i napretku u naučnim istraživanjima. Značajno širi pristup antiretroviralnoj terapiji posljednjih godina je pomogao smanjenju smrti povezanih sa AIDS-om.

 

U Bosni i Hercegovini je od 1986. godine, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze HIV-om, do novembra 2011., registrirano 196 osoba kojima je dijagnosticirana HIV infekcija, od kojih je 116 osoba razvilo AIDS.

Među zaraženim dominiraju osobe muškog spola (79 posto). Heteroseksualni odnos je najučestaliji put prijenosa HIV-a (56 posto), zatim slijede homo/biseksualni odnos (22 posto) i injekciono korištenje droge (11 posto).

Do sada je u FBiH registrirano 117 osoba koje žive sa HIV-om, od koji je 71 osoba razvila AIDS. Također, među zaraženim dominiraju osobe muškog spola (81 posto). Heteroseksualni odnos je najučestaliji put prijenosa (56 posto), slijede homo/biseksualni odnos (25 posto) i injekciono korištenje droge (13 posto).

Od januara 2011. godine, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona djelovat će centar za besplatno, dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV, što predstavlja važnu mjeru u borbi protiv HIV/AIDS-a.