SVJETSKI DAN HRANE

 

SVJETSKI DAN HRANE I IV SASTANAK ZAJEDNICA ZAVODA FBiH

 

Jedan od primarnih ciljeva Javnog zdravstva, na putu BiH ka Evropskoj uniji je kontrola kvaliteta i sigurnosti hrane.

 

Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona  je  okviru realizacije ovog cilja sproveo niz aktivnosti u sklopu obilježavanja Svjetskog dana hrane. Svjetski dan hrane se tradicionalno obilježava 16.oktobra.  

 

Ovogodišnji slogan pod kojim se obiježavao Svjetski dan hrane je „Cijene hrane -  od krize do stabilnosti“. Aktivnosti Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona u okviru obilježavanja ovog značajnog datuma su se odvijale kontinuirano od mjeseca septembra, kada je organizovana Radionica u saradnji sa Sanitarnom inspekcijom na temu „Aktuelna problematika kvaliteta i sigurnosti hrane: Prevencija oboljenja prouzrokovanih hranom“. Tom prilikom je zaključeno da mjesec oktobar bude mjesec kontrole kvaliteta i sigurnosti hrane na području Kantona.

 

 

 

U prvoj polovini mjeseca oktobra uzorkovano je 45 uzoraka hrane sa općina Banovići, Kalesija, Živinice, Gradačac i Tuzla za fizičko hemijsku analizu i 41 uzorak za mikrobiološku analizu. Svi uzorci hrane su bili odgovarajući u pogledu hemijske ispravnosti hrane, dok su u pogledu bakteriološke ispravnosti hrane dva uzorka bila neodgovarajuća. U okviru projektne aktivnosti ispitivanja prisustva aditiva u mesnim proizvodima,fosfata i nitrita, 3 tri uzorka nisu bila odgovarajuća u pogledu vrijednosti fosfata. Uzorci hrane su takođe ispitivani na prisustvo patogene bakterije Listerije monocytogenes koja ovom prilikom nije izolovana. Izolovan je nepatogeni oblik,  Listeria inocua.

 

U cilju sticanja uvida u kupovnu moć potrošača na području Tuzlanskog kantona, izvršeno je anketiranje 800 potrošača u tržnim centrima Kantona. Analiza ankete je pokazala da oko ¼ anketiranih ima mjesečna primanja 300 do 500 KM, te da su kod 76% anketiranih mjesečna primanja redovna.Za hranu izdvaja oko 50% mjesečnih primanja 60% anketiranih. Prilikom odabira proizvoda kod 52% anketiranih je odlučujući faktor cijena, a kod 48% kvalitet proizvoda. U pogledu cijene proizvoda oko 70% anketiranih je izjavilo da su cijene mesa nepristupačne, a za 60% anketiranih su cijene voća prihvatljive. U skladu sa mjesečnim izdvajanjima za hranu, 60% anketiranih je izjavilo da se kvalitetno hrani.

 

U sklopu obilježavanja Svjetskog dana hrane pripremljen je tematski poster i edukativno informativni letci.

 

Centralni skup povodom obilježavanja Svjetskog dana hrane,  u organizaciji Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona je održan 14.10.2011. godine u hotelu „Senad od Bosne“. Skupu su prisustvovali direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH, dr Željko Ler sa saradnicima, direktor Instituta za javno zdravlje RS dr Slobodan Stanić, te direktori i predstavnici Kantonalnih zavoda za javno zdravstvo iz Sarajeva, Mostara, Travnika, Zenice i Tuzle. Skupu su takođe prisustvovali predstavnici Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, Sanitarne inspekcije, Tehnološkog fakulteta, UKC-a Tuzla te predstavnik državnog projekta za razvoj zakonodavne infrastrukture za sigurnost i kvalitet hrane. Ovom prilikom su prezentirane aktivnosti Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona u okviru obilježavanja Svjetskog dana hrane te upriličena press konferencija.

 

 

 

Učenici osnovne škole „Centar“ su doprinjeli značajnosti obilježavanja ovog datuma priredivši likovne radove na temu „Ishrana djece u svijetu“ koje su izložili na centralnom obilježavanju.


 

U okviru predviđenih aktivnosti povodom obilježavanja Svjetskog dana hrane, održan je i IV sastanak Zajednice zavoda FBiH na kome je diskutovano o aktuelnim temama iz oblasti javnog zdravstva akreditaciji laboratorija javnog zdravstva u skladu sa evropskim standardima i pripremi novih zakonskih propisa u oblasti javnog zdravstva FBiH.

U veoma opsežnoj diskusiji u kojoj su učešće uzeli skoro svi učesnici skupa, govorilo se o pripremi laboratorija javnog zdravstva za akreditaciju i problemima vezanim uz nju, ali i ukazalo na izuzetan značaj ovog procesa na putu ka evropskoj uniji i ustroju zavoda za javno zdravstvo kao meritornih institucija u kontroli kvaliteta i sigurnosti hrane. Takođe je ukazano na potrebu suptilnije analize predloženih novih zakonskih propisa iz oblasti javnog zdravstva.

 

Za novog predsjednika Zajednice zavoda FBiH jednoglasno je izabran dr Željko Ler, direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH.