Svjetski dan ZDRAVLJA

 

Dijabetes predstavlja globalnu epidemiju jer broj oboljelih osoba u svijetu raste do nivoa koji su bili nezamislivi prije samo nekoliko decenija. Postoji više razloga za ovu pojavu, a najznačajniji je promjena načina života koju obilježava veći unos visokokalorične hrane i smanjena tjelesna aktivnost.

 

Najnovije svjetske procjene govore da  415 miliona osoba u dobi od 20 do 79 godina živi sa dijabetesom. Čak polovina oboljelih nema postavljenu dijagnozu bolesti te se ni ne liječi. Među skoro 5 miliona osoba koje godišnje umru zbog dijabetesa, svaka druga osoba mlađa je od 60 godina. Na svjetskom nivou, troškovi zdravstvene zaštite vezane uz šećernu bolest iznose preko 670 milijardi dolara.
Procjene govore da u BiH više od 300.000 ljudi ima šećernu bolest, ali se strahuje da je brojka veća, budući da iskustva pokazuju da na jednog registrovanog dijabetičara dolazi još jedan koji ne zna da ima dijabetes

Svjetski dan zdravlja 2016. godine posvećen je  borbi protiv šećerne bolesti, a cilj je: podizanje nivoa prevencije, jačanje zaštite i poboljšanje nadzora nad dijabetesom
Ključne poruke  Svjetske zdravstvene organizacije koje se fokusiraju na Svjetski dan zdravlja, 7. april 2016. su:

1. Epidemija dijabetesa ubrzano raste u mnogim zemljama, sa dramatičnim  porastom  u zemljama sa niskim i srednjim prihodima.


2. Veliki broj slučajeva dijabetesa mogće je spriječiti. Promjena  načina života se može pokazati  efikasnom u prevenciji  dijabetesa. Održavanje normalne tjelesne težine, uključivanje u redovne fizičke aktivnosti i zdravu prehrana  možgu smanjiti rizik od dijabetesa.

3.  Dijabetes se može liječiti i kontrolisati, te spriječiti nasatanak težih komplikacija. Bolji pristup dijagnostici, edukacija i pristupačan tretman su značajne  komponente u sekundarnoj i tercijarnoj prevenciji.

4. Napori za sprečavanje i liječenje dijabetesa će biti važni da bi se postigao Cilj 3 Globalnog održivog razvoja, a to je smanjenje prerane smrtnosti od nezaraznih bolesti za jednu trećinu, do 2030. Mnogi sektori društva imaju svoju ulogu, uključujući vlade, poslodavace, edukatore, proizvođače, civilno društvo, privatni sektor, medije kao i same pojedince.


Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona je u okviru obilježavanja  Svjetskog dana zdravlja zajedno sa udruženjem studenata Medicus, pružio podršku fizičkoj aktivnosti kroz Tradicionalnu uličnu trka „Vivicitta-Tuzla 2016.“, kao jednom od faktora koji mogu uticati na prevenciju hroničnih nezararznih bolesti u koje spada i dijabetes. Uporedo sa trkama, provođene su aktivnosti mjerenja šećera u krvi, pritiska, te svih ostalih vitalnih parametara ljudskog organizma.takođe su pomenute aktivnosti provođene u saradnji sa općinskim organizacijama Crvenog krsta.