RAD EPIDEMIOLOŠKE AMBULANTE

 

Specifična zdravstvena zaštita nad osobama  povrijeđenim od strane životinja se provodi u ambulanti za postekspozicijsku antirabičnu zaštitu Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Sve osobe sa povredama nanesenim od strane životinja na području Tuzlanskog kantona se obavezno javljaju u ovu ambulantu.

 

Uz obaveznu evidenciju, te nakon pregleda, lične anamneze i epidemioloških podataka od izuzetne je važnosti, utvrđivanje zdravstvenog stanja životinje koja je povrijedila osobu što provode doktori veterinarske medicine na osnovu čega se utvrđuju epidemiološke indikacije za provođenje ovog vida zdravstvene zaštite.

 

Svaka životinju koja je povrijedila osobu, mora biti pregledana tri puta  od strane veterinarske službe, u vremenskom periodu od 10 dana.

 

U  periodu januar-septembar 2013. godine registrovano  733 posjeta  352 pacijenta sa povredama nanesenim od strane životinja. Mjesečni broj povređivanja od strane životinja je prilično ujednačen  ali  je najviše povreda evidentirano tokom aprila mjeseca.

 

Najveći broj povrijeđenih osoba je sa područja općine Tuzla (37%), potom Lukavca  (15%) i Živinica (13%) a najmanje u općini Teočak (0,56%).

 

Životinje  nepoznatog vlasnika su najčešće povređivale građane (53%), potom poznatog vlasnika(31%) te vlastite  (14%) i divlje životinje (1%).

 

Prema vrsti životinje koja je nanijela povredu dominiraju psi  (86%) i mačke (11%).

 

Najčešće su povrede locirane na donjim  (51%) i gornjim ekstremitetima (37%) te glavi i vratu 3%).