AKAZ - Sertifikacija i akreditacija Zavoda

 

Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona je započeo aktivnosti u postupku sertifikacije i akreditacije ustanove

 

Pročitajte više:

 

Objavljeno: 12.05.2017. godine

SVJETSKI DAN ZDRAVLJA 2017

 

Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona u saradnji sa Crvenim križom/krstom grada Tuzla i Švicarskim crvenim križom/krstom priprema obilježavanje Svjetskog dana zdravlja 07. aprila 2017. godine.

 

Pročitajte više:

 

Objavljeno: 04.04.2017. godine

SVJETSKI DAN VODA 2017

 

Ovogodišnja tema Svjetskog dana voda je ''Otpadne vode''.  Globalno, većina svih otpadnih voda iz naših domova, gradova, industrije i poljoprivrede teče nazad u prirodu bez ponovnog tretiranja ili korištenja zagađujući okolinu. Ove godine se nastoji podići svijest o mogućnosti recikliranja otpadnih voda i njihovog sigurnog ponovnog korištenja u industriji, poljoprivredi, gradovima i domovima.

 

Pročitajte više:

 

Objavljeno: 22.03.2017. godine

ZAGAĐENJE ZRAKA - PREPORUKE

 

 

Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona izdaje Zdravstvene preporuke za zaštitu zdravlja građana u situacijama kada su povećane koncentracije zagađujućih materija u vazduhu iznad preporučenih normi s ciljem sprečavanja  akutnih i hroničnih bolesti koje nastaju kao posljedica aerozagađenja.

 

Pročitaj više


Objavljeno: 30.01.2017. godine