OBAVIJEST ZA PRIPRAVNIKE

Predavanje iz pravnog dijela za pripravnike magistre farmacije i diplomirane medicinske tehničare svih profila održace se 11.07.2017. godine(utorak)   sa početkom u 08h. Potrebno je ponijeti pripravničku knjižicu i uputnicu za odrađivanje dijela pripravničkog staža u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona ukoliko ista ranije nije dostavljena.


 

Objavljeno: 06.07.2017. godine

ZAŠTITA STANOVNIŠTVA OD UV ZRAČENJA

 

S obzirom na visoke temperature i samo doba godine kada većina graćana vrijeme provodi na otovrenom, Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona izdaje preporuke za zaštitu od UV zračenja

 

Pročitajte više:

 

Objavljeno: 29.06.2017. godine

 

PREPORUKE KUPAČIMA ZA SIGURNO KUPANJE

 

Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona daje preporuke kupačima za sigurno kupanje

 

Pročitajte više:

 

Objavljeno: 05.06.2017. godine

OPASNOST KUPALIŠTA - ZDRAVSTVENI RIZICI

 

Javno zdravstvena kontrola vode javnih kupališta ima za cilj zaštitu zdravlja građana ali i povećanje kvalitete bazenske vode podizanjem zdravstvene svijesti vlasnika bazena, uspostavljanje bolje saradnje i kontinuiranog nadzor nad hemijskim i mikrobiološkim parametrima u bazenskoj vodi, te odgovarajućeg ponašanje kupača i osoblja zaposlenog na održavanju bazena. Ukoliko se voda u bazenima ne održava dovoljno mogu se pojaviti zdravstveni rizici.

 

Pročitajte više:

 

Objavljeno: 05.06.2017. godine

ZDRAVSTVENE PREPORUKE ZA ZAŠTITU OD VISOKIH TEMPERATURA

 

Zbog naglog povećanja temperatura poslijednjih par dana, Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona poziva građane da se pridržavaju zdravstvenih preporuka za zaštitu od visokih temperatura.

 

Pročitajte više:

 

Objavljeno: 05.06.2017. godine