ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

24.11.2017. godine

 

Postupak javne nabavke laboratorijskog materijala putem konkurentskog zahtjeva

 

07-129-7/17 Odluka o poništenju postupka - LOT 1 - Hemikalije

07-130-11/17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 2 - Gotove podloge

07-131-7/17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 3 - Serumi

________________________________________________________________________

24.11.2017. godine

 

Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda broj 07-128-2/17 od 09.10.2017. godine u postupku javne nabavke energenata putem konkurentskog zahtjeva, obavještenje broj 1247-7-1-210-3-14/17.

 

07-128-15/17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke energenta

________________________________________________________________________

24.11.2017. godine

 

Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda broj 07-125-1/17 od 21.09.2017. godine u postupku javne nabavke energenata putem konkurentskog zahtjeva, obavještenje broj 1247-1-1-189-3-12/17.

 

07-125-10/17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke antirabične vakcine

________________________________________________________________________

 

02.06.2017. godine

 

Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda broj 07-66-2/17 od 07.04.2017. godine, za nabavku potrošnog materijala za ambulantu, obavještenje broj 1247-7-1-67-3-4/17

 

07-66-15/17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

________________________________________________________________________

31.05.2017. godine

 

Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda broj 07-59-2/17 od 06.04.2017. godine, za nabavku potrošnog materijala za savjetovalište (testovi na HIV), obavještenje broj 1247-7-1-66-3-3/17

 

07-59-24/17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT1 - Brzi test na HIV (uzorak iz usne šupljine)

07-59-25/17 Odluka o poništenju za LOT 2 - Brzi test na HIV (uzorak iz kapilarne krvi)

________________________________________________________________________

28.12.2016. godine

 

Otvoreni postupak javne nabavke vakcine protiv sezonske gripe broj: 07-135-2/16 od 19.10.2016. godine, objavljen na portalu javnih nabavki broj 1247-1-1-170-3-16/16 i u „Službenom glasniku BiH“ br. 79/16 od 21.10.2016. godine

 

07-135-10/16 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vakcine protiv sezonske gripe

________________________________________________________________________

28.12.2016. godine

 

Otvoreni postupak javne nabavke seruma antiviperinum broj: 07-140-1/16 od 18.10.2016. godine, objavljen na portalu javnih nabavki broj 1247-1-1-169-3-15/16 i u „Službenom glasniku BiH“ br. 79/16 od 21.10.2016. godine

 

07-140-8/16 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku serum antiviperinum

________________________________________________________________________

14.10.2016. godine

 

Otvoreni postupak javne nabavke antirabične vakcine i seruma antiviperinum broj: 07-119-1/16 od 09.08.2016. godine, objavljen na portalu javnih nabavki broj 1247-1-1-114-3-8/16 i u „Službenom glasniku BiH“ br. 59/16 od 12.08.2016. godine

 

07-119-14/16 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT1 - Antirabična vakcina

07-119-15/16 Odluka o poništenju za LOT 2 - Serum antiviperinum

________________________________________________________________________

13.09.2016. godine

 

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i poništenju lotova u Otvoreni postupak javne nabavke antirabične vakcine, antirabičnog seruma i seruma antiviperinum broj 07-74-10/16 od 28.06.2016. godine, koji je objavljen na portalu javnih nabavki pod brojem 1247-1-1-101-3-5/16 dana 28.06.2016. godine i u „Službenom glasniku BiH“ br. 49/16 od 01.07.2016.

 

07-74-24/16 Odluka o poništenju postupka javne nabavke za Lot1 - Antirabična vakcina

07-74-25/16 Odluka o izboru za najpovoljnijeg gobavljača Lot 2 - Antirabični serum

07-81-5/16 Odluka o poništenju postupka javne nabavke za Lot3 - Serum antiviperinum

 

________________________________________________________________________

15.03.2016. godine

 

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke POTROŠNOG LABORATORIJSKOG MATERIJALA I POSUĐA po Lot-ovima kako slijedi:

 

07-48-7/16 Odluka o izboru za Lot 1 - Hemikalije za mikrobiološki laboratorij

07-49-7/16 Odluka o izboru za Lot 2 - ATCC sojevi

07-50-7/16 Odluka o izboru za Lot 3 - Kartice za Vitek aparat

07-51-7/16 Odluka o izboru za Lot 4 - Lab. posuđe i pribor za mikrobiološki laboratorij

07-53-7/16 Odluka o izboru za Lot 6 - Gotove podloge za mikrobiološki laboratorij

07-54-7/16 Odluka o izboru za Lot 7 - Standardi za hemijski laboratorij

07-55-7/16 Odluka o izboru za Lot 8 - Lab. posuđe i pribor za hemijski laboratorij

07-56-7/16 Odluka o izboru za Lot 9 - Hemikalije za hemijski laboratorij

________________________________________________________________________

17.12.2015. godine

 

Odluka o ozboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke UGOSTITELJSKIH USLUGA za potrebe ugovornog organa br: 07-154-9/15

________________________________________________________________________

29.10.2015. godine

 

Odluka o ozboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke VAKCINE PROTIC SEZONSKE GRIPE za potrebe ugovornog organa br: 07-115-10/15

________________________________________________________________________

29.10.2015. godine

 

Odluka o ozboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke VAKCINE PROTIC SEZONSKE GRIPE za potrebe ugovornog organa br: 07-115-10/15

________________________________________________________________________

10.09.2015. godine

 

Odluka o ozboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke TOPLIH ZAMAGLJIVAČA za potrebe ugovornog organa br: 07-83-14/15

________________________________________________________________________

14.08.2015. godine

 

Odluka o ozboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke ENERGENATA za potrebe ugovornog organa br: 07-103-15/15

________________________________________________________________________

21.07.2015. godine

 

Odluka o ozboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke SERUMA ANTIVIPERINUM za potrebe ugovornog organa br: 07-110-16/15

________________________________________________________________________

21.07.2015. godine

 

Odluka o ozboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke KANCELARIJSKOG NAMJEŠTAJA za potrebe ugovornog organa br: 07-93-14/15

________________________________________________________________________

09.07.2015. godine

 

Odluka o poništenju Lotova 2 i 3 u postupcima javne nabavke ANTIRABIČNOG SERUMA i SERUM ANTIVIPERINUM

 

Lot 2 - Antirabični serum 07-94-18/15

Lot 3 - Serum Antiviperinum 07-94-19/15

________________________________________________________________________

09.07.2015. godine

 

Odluka o ozboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke ANTIRABIČNE VAKCINE za potrebe ugovornog organa br: 07-94-17/15 Lot 1

________________________________________________________________________

15.06.2015. godine

 

Odluka o ozboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke TELEFONSKIH APARATA za potrebe ugovornog organa br: 07-87-12/15

________________________________________________________________________

08.06.2015. godine

 

Odluka o ozboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke USLUGA PERIODIČNOG LJEKARSKOG PREGLEDA ZAPOSLENIKA za potrebe ugovornog organa br: 07-80-9/15

________________________________________________________________________

25.03.2015. godine

 

Odluka o ozboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke USLUGA ODRŽAVANJA SOFTVERA ZA INTEGRACIJU POSLOVANJA za potrebe ugovornog organa br: 07-33-16/15

________________________________________________________________________

 

25.03.2015. godine

 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke TELEFONSKIH APARATA za potrebe ugovornog organa br: 07-32-10/15

________________________________________________________________________

 

16.03.2015. godine

 

Odluka o ozboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke HEMIKALIJA ZA MIKROBIOLOŠKI LABORATORIJ za potrebe ugovornog organa br: 07-30-11/15

________________________________________________________________________

 

28.01.2015. godine

 

Odluka o ozboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke LABORATORIJSKOG AUTOKLAVA za potrebe ugovornog organa br: 07-6-14/15

________________________________________________________________________

 

09.01.2015. godine

 

Odluka o ozboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke ACCU JET PIPETORA za potrebe ugovornog organa br: 07-5-6/15

________________________________________________________________________

 

07.01.2015. godine

 

Odluka o ozboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke HTZ opreme za potrebe ugovornog organa br: 07-3-8/15

________________________________________________________________________

 

15.12.2014. godine

 

Odluka o ozboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke materijala za reklamu, propagandu i prezentaciju br: 07-126-12/14

________________________________________________________________________