JAVNE NABAVKE

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama ("Sl.glasnik BiH" broj 39/14) direktorica Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona d o n o s i

 

PLAN NABAVKI ZA 2018. godinu

 

_______________________________________________________________________

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama ("Sl.glasnik BiH" broj 39/14) direktorica Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona d o n o s i

 

PLAN NABAVKI ZA 2017. godinu

 

_______________________________________________________________________

Obrazac praćenja realizacije ugovora / okvirnog sporazuma za 2016. godinu.

 

Obrazac realizacije

 

_______________________________________________________________________

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama ("Sl.glasnik BiH" broj 39/14) direktorica Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona d o n o s i

 

PLAN NABAVKI ZA 2016. godinu

 

_______________________________________________________________________

Obrazac praćenja realizacije ugovora / okvirnog sporazuma za 2015. godinu.

 

Obrazac realizacije

 

_______________________________________________________________________

05.09.2017. godine

 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA za nabavku USLUGA ODRŽAVANJA SOFTVERA ZA INTEGRACIJU POSLOVANJA ZAVODA BROJ 07-111-3/17 od 05.09.2017. godine

 

Tenderska dokumentacija

Aneks I Obrazac za ponudu

Aneks II Obrazac za cijenu ponude

Izjave dobavljača po članu 45. i 52. ZJN

 

_______________________________________________________________________

03.11.2016. godine

 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA za nabavku TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA

 

Tenderska dokumentacija

Aneks II Obrazac za ponudu

Aneks III Obrazac za cijenu ponude

Izjave dobavljača po članu 45. i 52. ZJN

 

_______________________________________________________________________

07.07.2016. godine

 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA za nabavku usluga održavanja softvera za integraciju poslovanja Zavoda

 

Tenderska dokumentacija

Aneks II Obrazac za ponudu

Aneks III Obrazac za cijenu ponude

Izjave dobavljača po članu 45. i 52. ZJN

 

_______________________________________________________________________

19.05.2016.godine

 

POZIV za dostavu ponuda u postupku javne nabavke usluga PERIODIČNOG LJEKARSKOG PREGLEDA RADNIKA za potrebe ugovornog organa.

 

Poziv

 

_______________________________________________________________________

10.12.2015.godine

 

POZIV za dostavu ponuda u postupku javne nabavke usluga UGOSTITELJSKIH USLUGA - ORGANIZACIJA SVEČANE VEČERE za potrebe ugovornog organa.

 

Poziv

 

_______________________________________________________________________

15.07.2015.godine

 

JAVNI POZIV za dostavu ponuda u postupku javne nabavke "Serum antiviperinum"

 

Tendersku dokumentaciju možete skinuti ovdje: TENDERSKA DOKUMENTACIJA

 

_______________________________________________________________________

25.05.2015. godine

 

POZIV za dostavu ponuda u postupku javne nabavke usluga PERIODIČNOG LJEKARSKOG PREGLEDA UPOSLENIKA Zavoda

 

Poziv

________________________________________________________________________

27.02.2015. godine

 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA za nabavku usluga održavanja softvera za integraciju poslovanja, pregovarački postupak bez objave obavještenja br: 07-33-3/15

 

Tenderska dokumentacija

Aneks I

Aneks II

Izjave dobavljača

________________________________________________________________________