Vodic za pristup informacijama

 

VODIČ
za podnosioce zahtjeva za pristup informacijama

 

Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona omogućava fizičkim i pravnim licima pristup informacijama koje su pod kontrolom Zavoda u skladu sa odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Fedraciji Bosne i Hercegovine (“Sl.novine Federacije BiH” broj: 32/01 i 48/11) (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovog Vodiča.

 

Vodič  za podnosioce zahtjeva za pristupu informacijama u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona je urađen kao pomoć podnosiocima  zahtjeva u ostvarivanju prava pristupa informacijama

 

Svrha ovog Vodiča je da sve zainteresovane uputi kako mogu što jednostavnije doći do informacija koje posjeduje Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona

 

Informacije koje su pod kontrolom Zavoda sadržane su u prilogu „Indeks registar“ koji je sastavni dio ovog Vodiča

 

Ovaj Vodič se u štampanoj formi može dobiti u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona na adresi Seadbega Kulovića broj 6 kao besplatan primjerak, a dostupan je i u elektronskoj formi kao PDF dokument koji možete preuzeti na linku ispod.

 

Službenik za informisanje: Blanka Tišma, dipl.pravnik;  telefon broj + 387 35/ 307-721.

Download vodica, index registra i obrasca

 

Vodič za pristup informacijama, index registar kao i obrazac zahtjeva za pristup informacijama možete preuzeti u PDF formatu na linkove ispod.

 

 

Vodič za pristup informacijama

 

Indeks registar

 

Obrazac za pristup informacijama

 

 

 

Za čitanje ovih dokumenata potreban Vam je Adobe Reader 8 ili više. Za download poslijednje verzije ovog programa kliknite na link