Propisi

 

Zakon o zdravstvenoj zaštit FBiH ("Službene novine FBiH", broj 46/10)

 

 

Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službene novine FBiH", broj 29/05)

Pravilnik o načinu provođenja obavezne imunizacije ("Službene novine FBiH", broj 22/07)

Pravilnik o uvjetima za sprovođenje imunizacije ("Službene novine FBiH", broj 10/08)

 

 

Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10) – prečišćeni tekst –

Okvirni zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini (' Službeni glasnik BiH ' broj: 50/08 )

 

 

 

 

 

 

Za čitanje ovih dokumenata potreban Vam je Adobe Reader 8 ili više. Za download poslijednje verzije ovog programa kliknite na link