Vakcinacija protiv gripe

 

Prema preporuci Svjetske zdravstvene organizacije koja se temelji na praćenju cirkulirajućih virusa, a vakcina u svom sastavu sadržii sljedeće sojeve virusa gripe:

A/California /7/2009 (H1N1) – kao virus
A/Perth/16/2009/ (H3N2) –kao virus
B/Brisbane/60/2008 –kao virus.

 

 

Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona je, u okviru posebnog programa obavezne zdravstvene zaštite, nabavio odgovarajuću vakcina protiv gripe za sezonu 2011/2012 koje se u ovom trenutku distribuira zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona.

 

 

Gripa je virusna infekcija sezonskog karaktera i karakteriše se kao srednje teška bolest, a vakcinacija je najefikasnija mjera zaštite protiv gripa. U okviru ovogodišnjeg programa prevencije, predviđene su vakcine za slijedeće rizične populacione grupe:

 

  • osobe starije od 6 mjeseci sa hroničnim bolestima srca, pluća, bubrega, jetre i hroničnim neurološkim stanjima, metaboličkim bolestima i stanjima oslabljenog imuniteta
  • osobe starije od 65 godina bez obzira na ostale faktore rizika
  • zdravstveni djelatnici i zaposleni u ustanovama za kolektivni smještaj starijih, osobe u dugotrajnom kolektivnom smještaju i osobe sa invaliditetom.

   

   

  Domovi zdravlja sa područja Tuzlanskog kantona će u narednim danima provoditi vakcinaciju rizičnih grupa stanovništva Tuzlanskog kantona.

   

  Vakcina za navedene rizične grupe je besplatna.