Tuzlanskog Odreda br. 6

HTML

+387 35 307-700 ili 307-701
Slika 92
Slika 91
Novosti

Indeks kvaliteta zraka

 

05.12.2018 07:38
Slika
 

Indeks kvaliteta zraka služi kao pokazatelj izvještavanja o dnevnom kvalitetu zraka. Pokazuje koliko je zrak čist ili zagađen sa fokusom na zdravstvene efekte koji mogu nastati  udisanjem zagađenog zraka tokom nekoliko sati ili nekoliko dana.

Kako se izračunava Indeks kvaliteta zraka?

 • Svakog sata preuzimaju se podaci sa postojećih zvaničnih, automatskih mjernih stanica nadležnih bh. institucija koje svoje podatke objavljuju na internetu.
 • Za gradove koji imaju monitore za finu frakciju lebdećih čestica, lebdeće čestice manje od 2,5 mikrometra - PM2,5 izračunava se Indeks kvaliteta zraka po EPA NowCast algoritmu, koji za proračun Indeksa koristi 12 posljednih izmjerenih srednjih satnih vrijednosti PM2.5.
 • Za stanice koje imaju samo monitore za lebdeće čestice manje od 10 mikrometara - PM10.
 • Radi se procjena satne vrijednosti PM2,5 (izmjerena srednja satna vrijednost PM10 množi se sa faktorom konverzije od 0,6).
 • Izračunava se Indeks kvaliteta zraka po EPA NowCast algoritmu, uz korištenje 12 posljednih procijenjenih satnih vrijednosti PM2,5.

Faktor konverzije 0,6 koji se primjenjuje za izračun PM2,5 na osnovu izmjerenih vrijednosti PM10 je definisan od strane Svjetske zdravstvene organizacije za region u kom se nalazi Bosna i Hercegovina.

Indeks kvaliteta zraka Ko treba biti zbrinut Šta treba uraditi
Dobro
(0-50)
Svi mogu obavljati sve vrste fizičke aktivnosti napolju. 
Umjereno

(51-100)
Osobe koje su neuobičajeno osjetljive na umjereno prisustvo suspendovanih čestica. Osjetljive osobe: Smanjite produženi ili teški  fizički napor. Obratite pažnju na simptome poput kašlja i kratkoće daha. To su znakovi da trebate smanjiti fizički napor.

Ostali: mogu obavljati sve vrste fizičke aktivnosti napolju.
Nezdravo za osjetljive grupe

(101-150)
U osjetljive grupe spadaju osobe koje imaju bolesti srca ili pluća, starije osobe, djeca i tinejdžeri. Osjetljive grupe: Smanjite produženi ili teški fizički napor. Možete biti fizički aktivni napolju ali uz česte pauze i sa manjim intenzitetom aktivnosti. Obratite pažnju na simptome poput kašlja i kratkoće daha.

Osobe koje imaju astmu se trebaju držati svog plana za liječenje astme i imati sve potrebene lijekove pri ruci.

Ako imate srčane bolesti: Simptomi poput ubrzanog i nepravilnog rada srca, kratkoće daha i neuobičajenog umora mogu ukazati na ozbiljan problem. Ako imate neke od ovih simptoma kontaktirajte svog ljekara.
Nezdravo

(151-200)
 Svi Osjetljive grupe: Izbjegavajte produženi i teški fizički napor. Razmislite o smanjivanju ili odgađanju aktivnosti napolju.

Ostali: Smanjite produženi i teški fizički napor. Pravite češće pauze između aktivnosti napolju.
Veoma nezdravo

(201-300)
 Svi Osjetljive grupe: Izbjegavajte sve vrste fizičke aktivnosti napolju. Otkažite ili pomjerite fizičku aktivnost za period kada bude bolji kvalitet zraka.

Ostali: Izbjegavajte produženi i teški fizički napor. Otkažite ili pomjerite fizičku aktivnost za period kada bude bolji kvalitet zraka.
Opasno

(301-500)
 Svi Svi: Izbjegavajte sve vrste fizičke aktivnosti napolju.

Osjetljive grupe: Ostanite unutra i smanjite nivo fizičke aktivnosti.


Kako se mogu zaštititi?

Koristite vodić indeksa kvaliteta zraka da planirate fizičku aktivnost  napolju.  Na dane kada je indeks kvaliteta zraka nezdrav, preduzmite jednostavne korake da smanjite svoju izloženost:

 • Smanjite aktivnosti napolju.
 • Pomjerite aktivnosti.
 • Odaberite manje naporne aktivnosti.
 • Provodite što manje vremena u blizini prometnih ulica.

Kada su nivoi suspendovanih čestica u vanjskom zraku visoki , oni mogu biti visoki i u zraku u zatvorenim prostorijama.

Smanjite nivo suspendovanih čestica u zatvorenom prostoru.

 • Eliminišite duhanski dim.
 • Smanjite korištenje kamina.
 • Ne palite svijeće.

 

Mogu li pomoći smanjiti zagađenje zraka suspendovanim česticama?

Da! Evo nekoliko savijeta.

 • Zamijenite vožnju automobila sa vožnjom gradskim prevozom, biciklom ili šetnjom.
 • Ne palite lišće, plastiku, gumu i smeće.
0 0