Tuzlanskog Odreda br. 6

HTML

+387 35 307-700 ili 307-701
Slika 92
Slika 91
Novosti

Održano predavanje povodom obilježavanja svjetskog dana okoliša

 

07.06.2019 14:54
Slika
 
Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se 5. juna svake godine na godišnjicu održavanja Konferencije Ujedinjenih naroda posvećene okolišu (Štokholm, 1972. godine), kada je usvojen Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda (UNEP). Svjetski dan zaštite okoliša je svake godine posvećen temi koja zahtjeva posebnu brigu i urgentno djelovanje a tema za 2019. godinu je “Pobijedimo onečišćenje zraka”. Zagađenje zraka je danas najveći ekološki rizik za zdravlje i životnu sredinu u urbanim područjima. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), devet od deset ljudi na zemlji udiše zagađeni zrak dok 7 miliona ljudi godišnje prerano umire zbog zagađenja zraka. Svjetski dan zaštite okoliša 2019. godine imao je za cilj da potakne vlade, industriju, zajednice i pojedince da se udruže kako bi istražili obnovljive izvore energije i zelene tehnologije i poboljšali kvalitet zraka u gradovima i regijama širom svijeta. Sve aktivnosti i događanja koja su se odvijala na Svjetski dan zaštite okoliša imala su za cilj podizanje svijesti pojedinca o važnosti okoliša kao preduvjeta za opstanak.
 
Zavod za javno zdravsto Tuzlanskog kantona je obilježio ovaj važan datum u petak 07.06.2019. godine u 9 h u O.Š. Mejdan gdje je održano predavanje na temu ''Kvalitet zraka i zdravlje''. Učenici su , kroz interaktivno predavanje, naučili o značaju uticaja zagađenja zraka na zdravlje i načinima učešća svakog pojedinca u smanjenu zagađenja zraka.
0 0