Tuzlanskog Odreda br. 6

HTML

+387 35 307-700 ili 307-701
Slika 92
Slika 91
Novosti

PROJEKAT JAČANJA SESTRINSTVA U BOSNI I HERCEGOVINI

 

06.12.2017 09:01
Slika
 

Projekat Jačanje sestrinstva u BiH (ProSes) 
KONFERENCIJA O SESTRINSTVU KOJOM SE OBILJEŽAVA KRAJ PRVE FAZE PROJEKTA 

 

Administrativni centar Vlade Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, Banja Luka 
22-23. novembar 2017. godine

 

OPŠTA RAZMATRANJA O KONFERENCIJI

 • Organizacijom konferencije koja je obilježila kraj prve faze projekta (2012-2017) rukovodio je Organizacioni odbor konferencije kojeg su činili predstavnici svih relevantnih institucija.
 • Koncept konferencije je predložio tim projekta Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini, koju je zatim pripremio i realizovao.
 • Pozvani učesnici konferencije su bili predstavnici partnera iz BiH i Švajcarske, koji su direkni ili indirektni učesnici u realizaciji projekta, te gosti iz Republike Hrvatske, Republike Srbije,  Republike Slovenije i inostranstva.
 • Konferenciji je prisustvovalo oko 170 učesnika: visoko pozicionirani predstavnici institucija u BiH, predstavnici Švajcarske Vlade u BiH, predstavnici zdravstvenih ustanova i organizacija iz BiH i regije i mnogobrojne medicinske sestre/tehničari i korisnici. Konferenciju je otvorio ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.
 • Sadržaj konferencije osmišljen je kao dinamičan događaj u kome su teme započinjale i otvarale se kratkim video zapisima i animacijama prikaza projektnih aktivnosti i praktičnog rada na terenu sa osvrtom na prizvode i vještine koje su nastale kao rezultat projekta. Ovaj uvod prelazio je u panel diskusije pripremljene za svaku projektnu komponentu. Voditelji panela bili su dobro pripremljeni i vješti profesionalci koji su uvodili u diskusiju pozvane paneliste koji su dolazili iz vladinih institucija, ustanova zdravstvenog i obrazovnog sistema. Vodile su se živa i konstruktivne diskusije sa učešćem velikog broja učesnika konferencije kroz pitanja i konstatacije.
 • Potrebno je istaći veliku zainteresovanost i prisustvo medicinskih sestara/tehničara u radu konferencije u toku dva dana. 

 

REZULTATI PANEL DISKUSUJA

 

 • Jačanje sestrinske profesije
 • Potrebno je nastaviti sa razvojem i uvođenjem u primjenu standardnih operativnih procedura (SOP-ova) na svim nivoima zdravstvene zaštite, kao instrumenta koji doprinosi standardizaciji sestrinskih usluga.
 • Potrebno je podržati razvoj obavezne sestrinske dokumentacije na svim nivoima zdravstvene zaštite kako bi se evidentirale sestrinske usluge pružene na standardizovan način,  primjenom SOP-ova.
 • Sestrinska udruženja imaju važnu ulogu u pripremi i provođenju kontinuiranog profesionalnog usavršavanja medicinskih sestara/tehničara koja treba da se nastavi.
 • Potrebno je obezbijediti svu potrebnu podršku sestrinskim udruženjima sa kojima projekat ostvaruje saradnju, koja bi rezultirala pristupanjem međunarodnim sestrinskim platformama.
 • Nedostatak tijela koja bi vršila licenciranje medicinskih sestara je jedan od faktora koji onemogućuje daljnju afirmaciju i razvoj sestrinske profesije.
 • Razvoj usluga sestrinstva u zajednici /polivalentna patronaža
 • Postojeći modeli su dali rezultate na terenu, ali u narednom periodu trebaju biti revidirani, te prilagođeni organizacionim i geografskim specifičnostima.
 • Realizacijom projektnih zadataka usluge sestrinstva su postale „vidljive“, a sama struka prepoznatljiva.
 • Izdefinisane su usluge, sadržajno proširene, naročito u segmentu prepoznavanja vulnerabilnih skupina unutar opredjeljenih timova, u dijelu prevencije i promocije, te palijativne njege.
 • Uspostavljena je sestrinska dokumentacija (u FBiH), čime su stvorene pretpostavke za moguću reviziju postojećeg Zakona o evidencijama u oblasti zdravstva, ali i usluge učinjene „vidljivim“.
 • Definisanjem proširenog obima usluga stvoreni su preduslovi za nomenklaturu usluga i pregovaranje sa finansijerom, te jasniji sadržaj opisa poslova.
 • Ojačane kompetencije i vještine i proširena lista usluga smanjili su komplikacije, te „proizvele“ zadovoljnog korisnika.

 

 • Jačanje sestrinske radne snage
 • Harmonizacija studijskih programa za obrazovanje  medicinskih sestara
 • Važnost kabineta kliničkih vještina u procesu praktičnog obrazovanja medicinskih sestara
 • Nadležna ministarstva/obrazovne ustanove – povećana saradnja u razvoju sestrinstva
 • Rješavanje statusa medicinskih sestara sa srednjom stručnom spremom i medicinskih škola za obrazovanje sestara sa srednjom stručnom spremom

 

ZAVRŠNA RAZMATRANJA KONFERENCIJE

 

 • Predstavnici projekta su prikazali rezultate projekta ProSes u BiH (2012-2017), značaj i položaj profesije medicinske sestre/tehničara u Bosni i Hercegovini sa akcentom na unapređenje sestrinske legislative, sestrinske usluge i sestrinskog obrazovanja.
 • Učesnici konferencije su jasno poručili partnerima iz BiH i Švajcarske Vlade da postoji velika potreba za nastavkom projektnih aktivnosti i sadržaja na unapređenju sestrinstva u BiH kroz fazu 2 projekta u periodu 2017-2021. g.
 • Mnogi učesnici konferencije su izrazili veliku zahvalnost Vladi Švajcarske za saradnju, finansijsku i svaku drugu podršku u razvoju sestrinstva u Bosni i Hercegovini, kao i timu projekta ProSes na uspješno organizovanoj konferenciji i provedenim projektnim aktivnostima koji su doprinijeli jačanju sestrinstva u Bosni i Hercegovini

Više informacija o projektu je dostupno na projektnoj web stranici
0 0