Tuzlanskog Odreda br. 6

HTML

+387 35 307-700 ili 307-701
Slika 92
Slika 91
Novosti

Skrining lokomotornog sistema i vida kod školske djece na području općine Sapna i Teočak

 

28.05.2019 13:50
Slika
 

Skrining pregledi djece podrazumijevaju praćenje rasta i razvoja te što ranije uočavanje eventualnih znakova koji mogu upućivati na potrebu liječenja i sprečavanja pogoršanja zdravlja.

Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona je započeo sa skrining pregledima za rano otkrivanje poremećaja vida i lokomotornog sistema  za učenike u osnovnim školama.

U periodu od 15.04 do 24.04.2019. godine izvršeni su skrining pregledi u općini Teočak u ''O.Š. Teočak'' i područnim školama ''Jasikovac'' i ''Sniježnica'', te u općini Sapna u ''O.Š. Sapna'' i područnim školama ''Gornja Sapna'', ''Vitinica'', ''Nezuk'', ''Međeđa'' i ''Goduš'' čime su obuhvaćene sve osnovne škole u ove dvije općine. Skrining pregledima za rano otkrivanje poremećaja vida je bilo obuhvaćeno 128 učenika koji su pohađali drugi razred u školskoj 2018./19. Pregled vida se sastojao od inspekcije vidljivih anatomskih dijelova organa za vid (oči, kapci, obrve), ispitivanja oštrine vida i ispitivanja bulbomotorike. Za ispitivanje oštrine vida se koristio Snellenov optotip. U školama je postavljen i set za ocjenjivanje oštrine vida tako da učenici, zaposlenici i roditelji mogu u školi pregledati vid.

 

 Skrining pregledima za rano otkrivanje poremećaja lokomotornog sistema je bilo obuhvaćeno 114 učenika koji su pohađali šesti razreda u školskoj 2018./19. Pregled se sastojao iz dva dijela. Prvi dio pregleda je podrazumijevao inspekciju i palpaciju prilikom čega se ispitivao hod, spuštanje u čučanj, simetričnost nogu, zdjelice, grudnog koša, lopatica i ramenog pojasa, te kičmenog stuba. Drugi dio se sastojao iz pregleda kičmenog stuba i stopala pomoću skoliometra i podoskopa. Učenici su nakon pregleda dobili i savjete na koji način se može spriječiti nastanak ili pogoršanje poremećaja vida i lokomotornog sistema.

Nakon obavljenih skrining pregleda i obrade rezultata skrininga u Zavodu za javno zdravsto Tuzlanskog kantona, školama su dostavljene upitnice/preporuke za djecu kod kojih su bili uočeni bilo kakvi anatomski ili funkcionalni poremećaj za odlazak ljekaru opće/porodične medicine. Upućeno je 8 (6 %)  učenika na dalji pregled vida, 25 % (29) učenika na dalji pregled stopala, 20 % (23) učenika na dalji pregled kičmenog stuba i 26 % (30) učenika kod kojih su uočene nepravilnosti kičmenog stuba i stopala te su upućeni na dalji pregled.

 

Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona će nastaviti obavljati skrining preglede za rano otkrivanje poremećaja vida i lokomotornog sistema u ostalim općinama na Tuzlanskom kantonu sa početkom nove školske godine.

0 0