Tuzlanskog Odreda br. 6

HTML

+387 35 307-700 ili 307-701
Slika 92
Slika 91
Novosti

SVJETSKI DAN VODA 2018

 

21.03.2018 09:06
Slika
 

Ovogodišnja tema obilježavanja Svjetskog dana voda je „Priroda za vodu“ – mogućnost rješavanja problema s kojima se sektor voda suočava u 21. vijeku uz primjenu rješenja koja se već nalaze u prirodi.

 

Aktivnosti koje imaju negativan uticaj na životnu sredinu kao i klimatske promjene potiču razne krize koje pogađaju vode, što vidimo širom svijeta. Poplave, suše i zagađenja vode imaju veće posljedice upravo zbog degradiranosti vegetacije, tla, rijeka i jezera. Zanemarivanjem naših ekosistema zapravo otežavamo snabdijevanje vodom, koja je  potrebna za preživljavanje i ostvarivanje napretka u mnogim segmentima.

 

Rješenja koja nudi priroda imaju potencijal za rješavanje mnogih naših izazova po pitanju voda.Sadnja novih šuma, povezivanje rijeka s poplavnim područjima i obnavljanje močvarnih područja ponovno će uravnotežiti vodeni ciklus i poboljšati ljudsko zdravlje i život.
Glavna poruka je da prirodna rješenja, poput pošumljavanja, ponovnog  povezivanje rijeka s poplavnim područjima i obnavljanje močvarnih područja, predstavljaju održiv i ekonomski opravdan način da se postigne rebalans ciklusa voda, ublaže uticaji klimatskih promjena i poboljša zdravlje ljudi.. 

 

Osnovne informacije i zanimljivosti o uticaju vode na zdravlje smo pripremili za učenike osnovne škole Mramor-područna škola Dobrnja u vidu edukativnog predavanja koje će se održati u srijedu 21.marta 2018. godine sa početkom u 12 15 sati.

 

Javne česme koje nisu priključene na mrežu gradskog vodovoda su nesigurni izvori vodosnabdijevanja ali zbog sigurnosti zdravlja građana Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona ih i kontroliše.

 

S ciljem unapređenja kvaliteta vode za piće  u periodu 05.03.2018.godine - 15.03.2018. godine Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona je izvršio uzorkovanje i laboratorijske analize vode javnih česama na području trinaest općina kantona Tuzla čiji rezultati će biti objavljeni na web stranici Zavoda u srijedu 21.marta 2018. godine.

 

Uzeti su uzorci:

Općina Tuzla: 9 javnih česmi, 
Općina Živinice i Lukavac: 3 javne česme
Općine Banovići, Gradačac, Gračanica, Srebrenik : po 2 javne česme.
Općine Teočak , Čelić, Doboj-istok, Kladanj, Kalesija, Sapna :  po 1 javna česma.

 

Rezultati:
Kvaliteta vode 15 javnih česmi ne zadovoljava kriterije Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće. To se odnosi na bakteriološku neispravnost 14 uzoraka, dok  je  1 uzorak fizičko-hemijski ne ispravan (povećana vrijednost amonijaka). Prisustvo koliformnih bakterija govori u prilog visokog rizika korištenja ovakvih voda za piće. 

 

Zdravstveno ispravne vode su:

 

 1. Javna česma Par selo, Tuzla
 2. Javna česma Jurišička Lipnica, Tuzla
 3. Javna česma Dokanj,  Tuzla
 4. Javna česma Lipa Mosnik , Tuzla
 5. Javna česma Kapavac, Čelić
 6. Javna česma Avdina i Ajšina voda Luka, Srebrenik
 7. Javna česma Tito i Alija, Banovići
 8. Javna česma Cerić Orahovica, Gračanica
 9. Javna česma  Tursun Stjepan polje  Gračanica,
 10. Javna česma Petrak, Lukavac
 11. Javna česma Barutni,  Lukavac
 12. javna česma Majdan Modrac Lukavac
 13. Javna česma Stubovi Živinice
 14. Javna česma Masle G.Vukovije, Kalesija

 

Zdravstveno neispravne vode su:

 

 1. Javna česma Djedovača,G.Dubrave, Živinice
 2. Javna česma Kotornica, Živinice
 3. Javna česma Marinuša, Sapna
 4. Javna česma Bukovik, Srebrenik
 5. Javna česma Terzikuša,Teočak
 6. Javna česma Avdićkuša Klokotnica, Doboj Istok
 7. Javna česma Obodnica Marinovići, Tuzla
 8. Javna česma Lipa Mihatovići, Tuzla
 9. Javn česma Slavinovići,Tuzla
 10. Javna česma Ječmište Tuzla
 11.  Javna česma Hum Miladije, Tuzla
 12. Javna česma Bjelkina voda, Banovići
 13. Javna česma Hajr Voda Šefke i Đule, Vida, Gradačac
 14. Javna česma Kukuruzi, Gradačac
 15. Javna česma Podglavica Jaz Kladanj

 

 

Apel građanima:

 

 • informisati se o rezultatima laboratorijskog ispitivanja prije svakog korištenja vode sa javnih česmi
 • koristiti vodu samo sa onih objekata koji se nalaze pod stalnom kontrolom i zadovoljavaju osnovne higijenske zahtjeve kada je u pitanju voda za piće

 

Slijedeća tabela prikazuje rezultate ispitivanja za svaku javnu česmu ponaosob.

 

Tabelu sa slikama česmi u pdf formatu možete preuzeti ovdje.

 

Redni broj Opšina i naziv vod.objekta Fizičko-hemijska analiza Bakteriološka analiza Ne odgovara zbog
1 Tuzla Javna česma Par Selo Odgovara Odgovara -
Javna česma Hum Miladije Ne odgovara Odgovara Amonijak
Javna česma  Lipa Mosnik Odgovara Odgovara -
Javna česma Slavinovići  Odgovara Ne odgovara Escherichia coli, Koliformne bakterije, Enterokoke
Javna česma Obodnica Marinovići Odgovara Ne odgovara Koliformne bakterije, Enterokoke
Javna česma Jurišička Lipnica Odgovara Odgovara -
Javna česma Ječmište Odgovara Ne odgovara Escherichia coli, Koliformne bakterije, Enterokoke
Javna česma Lipa Mihatovići Odgovara Ne odgovara Escherichia coli, Koliformne bakterije, Enterokoke
Javna česma Dokanj Tuzla Odgovara Odgovara -
2 Živinice Javna česma Kotornica Odgovara Ne odgovara Escherichia coli, Koliformne bakterije
Javna česma Djedovača,G.Dubrave Odgovara Ne odgovara Escherichia coli, Koliformne bakterije, Enterokoke, Pseudomonas aeruginosa
Javna česma Stublovi Odgovara Odgovara -
3 Banovići Javna česma Tito i Alija Željava Odgovara Odgovara -
Javna česma Bjelkina voda Odgovara Ne odgovara Koliformne bakterije, Enterokoke
4 Gradačac Javna česma Kukuruzi Odgovara Ne odgovara Koliformne bakterije
Javna česma Zrnić Ševko Vida II Odgovara Ne odgovara Koliformne bakterije
5 Gračanica Javna česma Tursun,Stjepan polje Odgovara Odgovara -
javna česma Cerić Orahovica Odgovara Odgovara -
6 Lukavac Javna česma Petrak Odgovara Odgovara -
Javna česma Barutni Odgovara Odgovara -
    javna česma Majdan Modrac Odgovara Odgovara -
7 Srebrenik Javna česma Avdina i Ajšina voda Luka Odgovara Odgovara -
Javna česma Bukovik Gornji Srebrenik Odgovara Ne odgovara Escherichia coli, Koliformne bakterije, Enterokoke
8 Sapna Javna česma Marinuša Odgovara Ne odgovara Koliformne bakterije, 
9 Teočak Javna česma Terzikuša Teočak Odgovara Ne odgovara Escherichia coli, Koliformne bakterije, Enterokoke
10 Čelić Javna česma Kapavac Odgovara Odgovara -
11 Doboj Istok Javna česma Avdićkuša Klokotnica Odgovara Ne odgovara Escherichia coli, Koliformne bakterije, Enterokoke
12 Kladanj Javna česma Podglavica Jaz Odgovara Ne odgovara Escherichia coli, Koliformne bakterije, Enterokoke
13 Kalesija Javna česma Hajr voda G.Vukovije Odgovara Odgovara -
0 0