Tuzlanskog Odreda br. 6

HTML

+387 35 307-700 ili 307-701
Slika 92
Slika 91
Novosti

ZAŠTITA ZDRAVLJA MLADIH OD AEROZAGAĐENJA

 

20.11.2017 08:56
Slika
 

Zagađenje zraka jedan od najvećih javnozdravstvenih problema na lokalnom i globalnom nivou sa dalekosežnim posljedicama na zdravlje i kvalitet života stanovništva. Izvori zagađenja zraka su mnogobrojni a uključuju energetski sektor, transport, industriju, otpad i domaćinstva. 

 

Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona u saradnji sa predstavnicima Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona i Centra za ekologiju i energiju organizuje skup 24.11.2017.godine u 10h u prostorijama Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona na kojem će se sa predstavnicima predškolskih i školskih ustanova razgovarati o važnosti zdravstveno edukativnog pristupa u smanjenju aerozagađenja i obaviti podjelu 20.000 letaka sa tematikom koja se odnosi na zaštitu zdravlja najmlađih od aerozagađenja svim obrazovnim ustanovama na kantonu. 

0 0