Tuzlanskog Odreda br. 6

HTML

+387 35 307-700 ili 307-701
Slika 92
Slika 91
Novosti

Značaj higijene u prevenciji zaraznih bolesti- šuga i vaške

 

30.05.2019 07:06
Slika
 
Zavod za javno zdravstvo TKje u saradnji sa udruženjem Zemlja djece u osnovnoj školi Kiseljak organizovao radionicu za učenike i roditelje na temu Značaj higijene u prevenciji zaraznih bolesti- šuga i vaške.

Cilj je bio preventivno djelovanje i podizanje nivoa znanja stanovništva o temama važnim za zdravlje. Ovom prilikom podijeljen je i edukativni materijal prigodnog sadržaja za djecu.

Nastavak aktivnosti planiran je u školama na općini Srebrenik.
0 0