SVJETSKI DAN VODA 2014

Međunarodni Svjetski dan voda svake se godine obilježava 22. marta kako bi se skrenula pažnja na važnost slatkih voda i podržalo održivo upravljanje slatkovodnim resursima.

 

Na konferenciji Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju (UNCED) 1992. godine predložen je međunarodni dan proslave slatkih voda. Opća skupština Ujedinjenih naroda na taj je prijedlog odgovorila određivanjem 22. marta 1993. kao prvog Svjetskog dana voda. Svake godine Svjetski dan voda naglašava određeni aspekt slatkih voda.

 

Ovogodišnji Svjetski dan voda obilježava se pod motom „Voda i energija“ s ciljem pokazivanja pozitivnih aspekata, te načina na koji se ona može bolje i djelotvornije iskoristiti saradnjom svih zainteresiranih strana, a to smo – zapravo – svi mi, jer svi trebamo i vodu i energiju!

 

Zavod za javno zdravstvo TK u cilju obilježavanja ovog datuma provodi niz aktivnosti. U cilju izgradnje svijesti o značaju kvaliteta vode u periodu 24.02.2014.godine - 07.03.2014 godine je obavljeno uzorkovanje i laboratorijske analize vode javnih česmi na području trinaest općina Tuzlanskog kantona.

Kriteriji  za  ocjenu  zdravstvene  ispravnosti  vode  za  piće propisani su Pravilnikom o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama.

 

Ukupno je uzeto 25 uzoraka vode sa 13 općina TK.


Općina Tuzla 6 javnih česmi,
Općine: Živinice 3 javne česme
Općine: Banovići, Gradačac, Lukavac, Gračanica, Srebrenik po 2 javne česme
Opčine: Kalesija, Sapna, Teočak, Doboj-istok, Čelić i Kladanj po 1 javna česma

Fizičkohemijski odgovaraju sve analizirane vode, dok bakteriološki ne odgovara 17. Nalazi su poslani sanitarnim inspekcijama na dalje postupanje.

 

Zdravstveno ispravne vode su:

 1. Javna česma Hum Miladije, Tuzla
 2. Javna česma  Lipa Mosnik, Tuzla
 3. Javna česma Tursun Stjepan polje, Gračanica
 4. Javna česma Kapavac, Čelić
 5. Javna česma Hajr voda G.Vukovije, Kalesija
 6. Javna česma Petrak, Lukavac
 7. Javna česma Tito i Alija Željova, Banovići
 8. Javna česma Vodnica Šerići, Živinice

 

Zdravstveno neispravne vode su:

 1. Javna česma Par Selo, Tuzla
 2. Javna česma Krnja, Tuzla
 3. Javna česma Obodnica Marinovići, Tuzla
 4. Javna česma Slavinovići , Tuzla
 5. Javna česma Kotornica, Živinice
 6. Javna česma Djedovača,G.Dubrave, Živinice
 7. Javna česma Bjelkina voda, Banovići
 8. Javna česma Kukuruzi, Gradačac
 9. Javna česma Zrnić Ševko Vida II, Gradačac
 10. Javna česma Cerić Orahovica, Gračanica
 11. Javna česma Barutni, Lukavac
 12. Javna česma Avdina i Ajšina voda Luka, Srebrenik
 13. Javna česma Bukovik Gornji Srebrenik, Srebrenik
 14. Javna česma Marinuša, Sapna
 15. Javna česma Dževad Čeliković i Altaga Handžić Sniježnica,Teočak
 16. Javna česma Avdićkuša Klokotnica, Doboj Istok
 17. Javna česma Podglavica Jaz, Kladanj

 

 

Preporuke za korišćenje vode sa javnih česmi:

 

 • Informisati se o rezultatima laboratorijskog ispitivanja i preporukama za korišćenje vode prije svakog uzimanja vode sa javnih česmi.
 • Koristiti vodu samo sa onih objekata koji se nalaze pod stalnom kontrolom i zadovoljavaju osnovne higijenske kriterijume kada je u pitanju voda za piće.

 

 

 

Slijedeća tabela prikazuje rezultate ispitivanja za svaku javnu česmu ponaosob.

 

Tabelu sa slikama česmi u excel formatu možete preuzeti ovdje.

 

 

R.b.

Opšina i naziv vod.objekta

Fizičko-hemijska analiza

Bakteriološka analiza

Ne odgovara zbog

1

Tuzla

Javna česma Par Selo

odgovara

Ne  odgovara

Enterobacter species

Javna česma

Hum Miladije

odgovara

odgovara

 

Javna česma 

Lipa Mosnik

odgovara

odgovara

 

Javna česma

Obodnica Marinovići

odgovara

Ne  odgovara

Enterococcus faecalis Klebsiella

Javna česma

Krnja

odgovara

Ne  odgovara

Antrakoidi ,Klebsiella Enterobacter

 

Javna česma

Slavinovići Tuzla

odgovara

Ne  odgovara

Enterococcus faecalis, E.coli

2

Živinice

Javna česma

Kotornica

odgovara

Ne  odgovara

Klebsiella Enterobacter,
Pseudomonas sp. Antrakoidi

Javna česma

Djedovača,G.Dubrave

odgovara

Ne  odgovara

Enterococcus faecalis,

3

Javna česma

Vodnica Šerići

odgovara

odgovara

 

Banovići

Javna česma

Tito i Alija Željova

odgovara

odgovara

 

Javna česma

Bjelkina voda

odgovara

Ne  odgovara

Antrakoidi ,Klebsiella Enterobacter, Enterococcus faecalis

4

Gradačac

Javna česma

Kukuruzi

odgovara

Ne  odgovara

Enterobacter sp.Pseudomonas sp.

Javna česma

Zrnić Ševko Vida II

odgovara

Ne  odgovara

Enterobacter species

5

Gračanica

Javna česma

Tursun,Stjepan polje

odgovara

odgovara

 

Javna česma

Cerić Orahovica

odgovara

Ne  odgovara

Klebsiella,
Antrakoidi

6

Lukavac

Javna česma Petrak

odgovara

odgovara

 

Javna česma Barutni

odgovara

Ne  odgovara

Klebsiella Enterobacter Antrakoidi

7

Srebrenik

Javna česma Avdina i Ajšina voda Luka

odgovara

Ne  odgovara

Enterobacter species

Javna česma

Bukovik Gornji

Srebrenik

odgovara

Ne  odgovara

Klebsiella Enterobacter, E.coli,
Enterococcus

8

Sapna

Javna česma

Marinuša

odgovara

Ne  odgovara

E.coli,
Citrobacter sp

9

Teočak

Javna česma

Dževad Čeliković i

Altaga Handžić Sniježnica

odgovara

Ne  odgovara

E.coli

10

Čelić

Javna česma Kapavac

odgovara

odgovara

 

11

Doboj istok

Javna česma

Avdićkuša Klokotnica

odgovara

Ne  odgovara

E.coli
Enterococcus faecalis

12

Kladanj

Javna česma

Podglavica Jaz

odgovara

Ne  odgovara

E.coli, Enterobacter species

13

Kalesija

Javna česma

Hajr voda G.Vukovije

odgovara

odgovara