SVJETSKI DAN VODA 2016

 

Opća skupština UN-a je rezolucijom od 22.decembra 1992 godine odlučila da se 22.mart svake godine obilježi kao Međunarodni dan voda. Voda je neizbježna u svim segmentima ljudskog života, od očuvanja zdravlja ljudi i zdravog i sigurnog okoliša do proizvodnje hrane i energije i ekonomskog razvoja nekog područja.

Tema u 2016 godini je  "Voda i radna mjesta" s intencijom da se fokusira na to kako dovoljna količina i kvaliteta vode može promijeniti život radnika i njegovu egzistenciju pa čak uzrokovati i transformacije društva i ekonomije. Obilježavanjem dana voda na globalnom nivou utiče se na podizanje svijesti o održivom upravljanju ovim resursom, kako bi sadašnje i buduće generacije mogle uživati u dostupnosti zdravstveno ispravnoj vodi za piće.

Javne česme koje nisu priključene na mrežu gradskog vodovoda su nesigurni izvori vodosnabdijevanja ali zbog sigurnosti zdravlja građana ZJZTK ih i kontroliše.

S ciljem unapređenja kvaliteta vode za piće  u periodu 09.03.2016.godine - 15.03.2016 godine Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona je izvršio uzorkovanje i laboratorijske analize vode javnih česmi na području trinaest općina kantona. Tuzla.

Kontrola kvaliteta vode sa javnih česmi obavlja se prema standardnim metodama za ispitivanje higijenske ispravnosti vode za piće. Nalazi su poslani sanitarnim inspekcijama na dalje postupanje.

U navedenom periodu analizirano je 28 uzoraka vode sa 13 općina kantona.

Općina Tuzla: 8 javnih česama

Općine Živinice i Lukavac: 3 javne česme,

Općine Banovići, Gradačac, Gračanica, Srebrenik: po 2 javne česme.

Općine Teočak, Čelić, Doboj-istok, Kladanj, Kalesija, Sapna  po 1 javna česma.

Kvaliteta vode 14 javnih česmi ne zadovoljava kriterije Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće. To se odnosi na bakteriološku neispravnost 14 uzoraka, dok su samo 2 uzorka fizičko-hemijski ne ispravna (ne odgovarajuća boja, mutnoća i povećana vrijednost nitrata). Prisustvo koliformnih bakterija govori u prilog visokog rizika korištenja ovakvih voda za piće.

 

Zdravstveno ispravne vode su:

 • Javna česma Par Selo,  Tuzla
 • Javna česma Hum Miladije, Tuzla
 • Javna česma Lipa Mosnik, Tuzla
 • Javna česma Obodnica Marinovići, Tuzla
 • Javna česma Čanak, Lipnica,Tuzla
 • Javna česma Tursun Stjepan polje, Gračanica
 • Javna česma Cerić Orahovica, Gračanica
 • Javna česma Majdan Modrac Lukavac
 • Javna česma Petrak, Lukavac
 • Javna česma Barutni, Lukavac
 • Javna česma Marinuša, Sapna
 • Javna česma Kapavac, Čelić
 • Javna česma Podglavica Jaz Kladanj
 • Javna česma G.Vukovije Kalesija

 

Zdravstveno neispravne vode su:

 • Javna česma Krnja, Tuzla
 • Javna česma Dokanj, Tuzla
 • Javna česma Lipa Mihatovići, Tuzla
 • Javna česma Kotornica, Živinice
 • Javna česma Djedovača,G.Dubrave, Živinice
 • Javna česma Vodnica, Šerići Živinice
 • Javna česma Tito i Alija Željova, Banovići
 • Javna česma Bjelkina voda, Banovići
 • Javna česma Javna česma Kukuruzi, Gradačac
 • Javna česma Zrnić Ševko Vida II, Gradačac
 • Javna česma Avdina i Ajšina voda Luka, Srebrenik
 • Javna česma Bukovik Gornji Srebrenik, Srebrenik
 • Javna česma Dževad Čeliković i Altaga Handžić Sniježnica,Teočak
 • Javna česma Avdićkuša Klokotnica, Doboj Istok

 

Apel građanima:

informisati se o rezultatima laboratorijskog ispitivanja prije svakog korištenja vode sa javnih česmi koristiti vodu samo sa onih objekata koji se nalaze pod stalnom kontrolom i zadovoljavaju osnovne higijenske zahtjeve kada je u pitanju voda za piće

Slijedeća tabela prikazuje rezultate ispitivanja za svaku javnu česmu ponaosob.

 

Tabelu sa slikama česmi u excel formatu možete preuzeti ovdje.

 

R.b. Opšina i naziv vod.objekta Fizičko-hemijska analiza Bakteriološka analiza Ne odgovara zbog
1 Tuzla Javna česma Par Selo Odgovara Odgovara  
Javna česma Hum Miladije Odgovara Odgovara  
Javna česma  Lipa Mosnik Odgovara Odgovara  
Javna česma Obodnica Marinovići Odgovara Odgovara  
Javna česma Krnja Odgovara Ne odgovara Enterobacter species
Javna česma Čanak Lipnica Odgovara Odgovara  
Javna česma Lipa Mihatovići Ne odgovara Ne odgovara Nitrati,   Enterobacter species, Escherichia coli
Javna česma Dokanj Odgovara Ne odgovara Enterobacter species
2 Živinice Javna česma Kotornica Odgovara Ne odgovara Enterobacter species,
Javna česma Djedovača,G.Dubrave Odgovara Ne odgovara Enterobacter species, Escherichia coli
Javna česma Vodnica Šerići Odgovara Ne odgovara Escherichia coli, Enterokoke
3 Banovići Javna česma Tito i Alija Željava Odgovara Ne odgovara Enterobacter species
Javna česma Bjelkina voda Odgoavara Ne odgovara Enterobacter species, Enterokoke
4 Gradačac Javna česma Kukuruzi Odgoavara Ne odgovara Enterobacter species,
Javna česma Zrnić Ševko Vida II Odgovara Ne odgovara Aeromonas species
5 Gračanica Javna česma Tursun,Stjepan polje Odgovara Odgovara  
javna česma Cerić Orahovica Odgovara Odgovara  
6 Lukavac Javna česma Petrak Odgovara Odgovara  
Javna česma Barutni Odgovara Odgovara  
Javna česma Majdan-Modrac Odgovara Odgovara  
7 Srebrenik Javna česma Avdina i Ajšina voda Luka Odgovara Ne odgovara Enterobacter species, Aeromonas species
Javna česma Bukovik Gornji Srebrenik Odgovara Ne odgovara Enterokoke, Escherichia coli
8 Sapna Javna česma Marinuša Odgovara Odgovara  
9 Teočak Javna česma Dževad Čeliković i Altaga Handžić Sniježnica Odgovara Ne odgovara Enterobacter species
10 Čelić Javna česma Kapavac Odgovara Odgovara  
11 Doboj Istok Javna česma Avdićkuša Klokotnica Ne odgovara Ne odgovara Boja i miris, Enterokoke, Escherichia coli
12 Kladanj Javna česma Podglavica Jaz Odgovara odgovara  
13 Kalesija Javna česma Hajr voda G.Vukovije Odgovara Odgovara