SVJETSKI DAN VODA 2017

 

Svjetski dan voda se obilježava svake godine  22. marta. Danas postoji više od 663 miliona ljudi koji žive bez sigurnog snabdijevanja vodom u neposrednoj blizini kuće, provodeći bezbroj sati čekajući vodu, kretajući se do udaljenih izvora vode i suočavajući se sa zdravstvenim posljedicama korištenja kontaminirane vode. Ciljevi održivog razvoja, koji su oformljeni 2015. godine, uključuju osiguranje pristupa pitkoj vodi svakoj osobi do 2030. godine, što vodu čini ključnim problemom u borbi za iskorjenjivanje ekstremnog siromaštva.

 

Kvaliteta vode je ključna za zdravlje ljudi i ekosistema, a poboljšanje kvalitete vode ima brojne dodatne koristi: poboljšani ekosistemi i njihove funkcije, poboljšano zdravlje i veća kvaliteta života.

 

Ovogodišnja tema Svjetskog dana voda je ''Otpadne vode''.  Globalno, većina svih otpadnih voda iz naših domova, gradova, industrije i poljoprivrede teče nazad u prirodu bez ponovnog tretiranja ili korištenja zagađujući okolinu. Ove godine se nastoji podići svijest o mogućnosti recikliranja otpadnih voda i njihovog sigurnog ponovnog korištenja u industriji, poljoprivredi, gradovima i domovima.

 

Javne česme koje nisu priključene na mrežu gradskog vodovoda su nesigurni izvori vodosnabdijevanja ali zbog sigurnosti zdravlja građana ZJZTK ih i kontroliše.

 

S ciljem unapređenja kvaliteta vode za piće  u periodu 06.03.2017.godine - 15.03.2017. godine Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona je izvršio uzorkovanje i laboratorijske analize vode javnih česmama na području trinaest općina kantona. Tuzla.
Kontrola kvaliteta vode sa javnih česmi obavlja se prema standardnim metodama za ispitivanje higijenske ispravnosti vode za piće. Nalazi su poslani sanitarnim inspekcijama na dalje postupanje.

 

Općina Tuzla: 8 javnih česmi,
Općine Živinice i Lukavac: 3 javne česme,
Općine Banovići, Gradačac, Gračanica, Srebrenik : po 2 javne česme.
Općine Teočak , Čelić, Doboj-istok, Kladanj, Kalesija, Sapna :  po 1 javna česma.

Kvaliteta vode 14 javnih česmi ne zadovoljava kriterije Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće. To se odnosi na bakteriološku neispravnost 12 uzoraka, dok su samo 3 uzorka fizičko-hemijski ne ispravna (ne odgovarajuća boja, mutnoća, Ph i povećana vrijednost nitrata). Prisustvo koliformnih bakterija govori u prilog visokog rizika korištenja ovakvih voda za piće.
                                                            
Zdravstveno ispravne vode su:

 

 1. Javna česma Hum Miladije, Tuzla
 2. Javna česma Lipa Mosnik , Tuzla
 3. Javna česma Kapavac, Čelić
 4. Javna česma Tito i Alija, Banovići
 5. Javna česma Masle G.Vukovije, Kalesija
 6. Javna česma Avdina i Ajšina voda Luka, Srebrenik
 7. Javna česma Vodnica , Šerići Živinice
 8. Javna česma Kotornica, Živinice
 9. Javna česma Djedovača,G.Dubrave, Živinice
 10. Javna česma Cerić Orahovica, Gračanica,
 11. Javna česma Petrak, Lukavac
 12. Javna česma Barutni,  Lukavac
 13. javna česma Petrak Donji Bistarac Lukavac
 14. Javna česma Podglavica Jaz Kladanj,

 

Zdravstveno neispravne vode su:

 

 1. Javna česma Marinuša, Sapna
 2. Javna česma Bukovik, Srebrenik
 3. Javna česma Dževad Čeliković i Altaga Handžić Sniježnica,Teočak
 4. Javna česma Avdićkuša Klokotnica, Doboj Istok
 5. Javna česma Obodnica Marinovići, Tuzla
 6. Javna česma Par selo, Tuzla
 7. Javna česma Jurišička Lipnica , Tuzla
 8. Javna česma Dokanj  Tuzla
 9. Javna česma Bjelkina voda, Banovići
 10. Javna česma Hajr Voda Šefke i Đule, Vida, Gradačac
 11. Javna česma Kukuruzi, Gradačac
 12. Javna česma Ječmište Tuzla

 

 

Apel građanima:

 • informisati se o rezultatima laboratorijskog ispitivanja prije svakog korištenja vode sa javnih česmi
 • koristiti vodu samo sa onih objekata koji se nalaze pod stalnom kontrolom i zadovoljavaju osnovne higijenske zahtjeve kada je u pitanju voda za piće

 

Slijedeća tabela prikazuje rezultate ispitivanja za svaku javnu česmu ponaosob.

 

Tabelu sa slikama česmi u pdf formatu možete preuzeti ovdje.

 

R.b. Opšina i naziv vod.objekta Fizičko-hemijska analiza Bakteriološka analiza Ne odgovara zbog
1 Tuzla Javna česma Par Selo Odgovara Ne odgovara Koliformne bakterije, Enterokoke
Javna česma Hum Miladije Odgovara Odgovara  
Javna česma  Lipa Mosnik Odgovara Odgovara  
Javna česma Obodnica Marinovići Odgovara Ne odgovara Enterokoke
Javna česma Ječmište Ne odg. Ph vrijednost Ne odgovara E.coli, Koliformne bakterije,Enterokoke
Javna česma Jurišička Lipnica Odgovara Ne odgovara E.coli, Koliformne bakterije,Enterokoke
Javna česma Lipa Mihatovići Ne odgovara, nitrati, PH -------------------  
Javna česma Dokanj Odgovara Ne odgovara Koliformne bakterije, Enterokoke
2 Živinice Javna česma Kotornica Odgovara Ne odgovara Enterobacter species,
Javna česma Djedovača,G.Dubrave Odgovara Ne odgovara Enterobacter species, Escherichia coli
3 Banovići Javna česma Tito i Alija Željava Odgovara Odgovara  
Javna česma Bjelkina voda Odgoavara Ne odgovara E.coli, Koliformne bakterije, Enterokoke
4 Gradačac Javna česma Kukuruzi Odgoavara Ne odgovara Koliformne bakterije, Enterokoke
Javna česma Šefke i Đule, Vida Odgovara Ne odgovara Ukupan broj mikroorganizama na 22 C
5 Gračanica Javna česma Tursun,Stjepan polje Odgovara Ne odgovara

E.coli

Koliformne bakt.
javna česma Cerić Orahovica Odgovara Odgovara  
6 Lukavac Javna česma Petrak Odgovara Odgovara  
Javna česma Barutni Odgovara Odgovara  
Javna česma Petrak-Donji Bistarac Odgovara Odgovara  
7 Srebrenik Javna česma Avdina i Ajšina voda Luka Odgovara Odgovara  
Javna česma Bukovik Gornji Srebrenik Odgovara Ne odgovara E.coli,  Koliformne bakterije
8 Sapna Javna česma Marinuša Odgovara Ne odgovara Koliformne bakterije
9 Teočak Javna česma Dževad Čeliković i Altaga Handžić Sniježnica Odgovara Ne odgovara Koliformne bakterije
10 Čelić Javna česma Kapavac Odgovara Odgovara  
11 Doboj Istok Javna česma Avdićkuša Klokotnica Ne odgovara (boja, mutnoća) Ne odgovara

E.coli
Kolifprmne bakt.

Enterokoke
12 Kladanj Javna česma Podglavica Jaz Odgovara odgovara  
13 Kalesija Javna česma Hajr voda G.Vukovije Odgovara Odgovara  

 

 

Osnovne informacije i zanimljivosti o uticaju vode na zdravlje smo pripremili za učenike osnovne škole Sjenjak u vidu edukativnog predavanja koje je održano u ponedeljak 20.marta 2017. Godine.