WORKSHOP

 

U prostorijama Zavoda za Javno zdravstvo Tuzlanskog kantona je organizovan „workshop“ na temu „Aktuelna problematika kvaliteta i sigurnosti hrane, prevencija bolesti uzrokovanih hranom“

 

Workshopu su prisustvovali predstavnici sanitarnih inspekcijskih službi iz općina Tuzlanskog kantona, kao i predstavnici medija. Cilj radionice bio je prvenstveno skrenuti pažnju na problem zaraznih bolesti koje se prenose hranom, kao i prevencija hroničnih bolesti koje su posljedica konzumiranja higijenski neispravne hrane.

 

Radionicu je, kao nosilac aktivnosti, uvodnim govorom otvorila direktorica Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona Prim. dr. Nermina Mehinović, mr.med.sci.

 

Edukativni dio radionice bio je posvećen predavanjima predstavnika Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Kroz prvo predavanje, prisutni su se upoznali sa bakterijom Listerija monocytogenis i njenim štetnim djelovanjima na zdravlje ljudi. Posebno je naglašena mogućnost testiranja namirnica na ovu patogenu bakteriju u mikrobiološkom laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo. Druge dvije prezentacije posvećene su kontroli količina nitrata i fosfata u hrani koje mogu biti štetne po zdravlje, kao i grupama namirnica u kojima se najčešće susreću ove hemikalije.

 

Radni dio radionice posvećen je dogovoru o budućoj saradnji sa inspekcijskom službama a vezanim za kontrolu ispravnosti hrane. Prema riječima direktorice Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, Prim. dr. Nermina Mehinović, mr.med.sci. radionica je organizovana i u okviru pripremnih aktivnosti za obillježavanje Svjetskog dana hrane 16. oktobra 2011. ˝Svjetski dan obilježavamo pod motom koji je ove godine ˝Cijene hrane-od krize do stabilnosti˝. Tema možda nije najbolje primjerena za naše područje, ali je svakako važna i za nas, jer na našem području ima jako puno stanovništva kojem je cijena hrane itekako važna˝.


 

Ideja je da se u toku mjeseca Oktobra upriliči niz aktivnosti, sa naglaskom na program kontrole ispravnosti hrane u okviru kojeg bi se vršila testiranja na Listeriju, te prisustvo nitrata i fosfata. ˝Ono što bi inspekcije ukoliko se slože i podrže, zajedno sa nama tokom oktobra pojačale aktivnosti redovne kontrole na mikrobiološku i hemijsku ispravnost hrane, koju naši građani jedu. Mi također planiramo raditi i na edukaciji stanovništva. To je ono što je naša obaveza˝, ističe Direktorica Zavoda.

 

Nakon provođenja ovih aktivnosti, stvorila bi se bolja slika o tome kakvu hranu jedu građani Tuzlanskog kantona i koliko proizvođači u prehrambenoj industriji vode računa o ispravnosti svojih proizvoda.