Tuzlanskog Odreda br. 6

HTML

+387 35 307-700 ili 307-701
Slika 92
Slika 91
Novosti

„Kvalitet zraka i zdravlje“- edukacija u mjesnim zajednicama

 

14.02.2020 07:04
Slika
 

Prema podacima Evropske agencije za zaštitu čovjekove okoline, zagađenje zraka je glavni uzrok bolesti i prerane smrti. Srčane bolesti i moždani udar najčešći su uzrok prerane smrti, a slijede ih bolesti pluća i rak pluća. Međunarodna agencija za istraživanje raka klasificirala je zagađen zrak općenito,a PM čestice kao zasebnu komponentu onečišćenja zraka, kao kancerogene.  Podaci Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), pokazuju da 9 od 10 ljudi udiše zrak koji sadži visok nivo zagađujućih materija. Više od 80% ljudi koji žive u urbanim područjima izloženi su razini kvalitete zraka koja prelaze granice smjernica Svjetske zdavstvene organizacije (SZO).

S ciljem prevencije bolesti koje nastaju zbog zagađenog zraka i brige za zdravlje stanovništva, Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona u sklopu projekta Edukacija u lokalnoj zajednici, održao je edukativna predavanja u nekoliko Mjesnih zajednica na području kantona (Tuzla, Živinice i Lukavac). Tema predavanja je bila „Kvalitet zraka i zdravlje“. Pored spomenutog predavanja, Zavod je uradio i anketu građana i cilju istaživanja javnog mišljenja o kvaliteti zraka na području Tuzlanskog kantona, a dobijeni podaci će biti predmet analize nivoa svijesti građana i  njihovog mišljenja o stanju zagađenja zraka.

0 0