Tuzlanskog Odreda br. 6

HTML

+387 35 307-700 ili 307-701
Slika 92
Slika 91
Novosti

DEFINICIJA SLUČAJA ZA COVID-19

 

06.03.2020 14:24
Slika
 

(bazirana na trenutnim dostupnim informacijama, može biti predmet revizije kada budu dostupne nove informacije)

 

  • Sumnjiv slučaj
  1. A. Pacijent sa akutnom respiratornom bolesti - povišena temperatura i barem jedan od znakova/simptoma respiratorne bolesti (npr. kašalj, kratkoda daha), I bez druge etiologije koja u potpunosti objašnjava kliničku prezentaciju I historija putovanja ili boravka u zemlji/područja ili teritorije koji prijavljuju lokalni prijenos oboljenja COVID-19, tijekom 14 dana prije pojave simptoma.

ILI

  1. B. Pacijent sa bilo kojom akutnom respiratornom bolesti I koji je bio u kontaktu s potvrđenim ili vjerojatnim slučajem infekcije COVID-19 u zadnjih 14 dana prije pojave simptoma.

ILI

  1. C. Pacijent sa ozbiljnom respiratornom infekcijom (povišena temperatura i barem jedan od znakova/simptoma respiratorne bolesti (npr. kašalj, kratkoda daha) I koji zahtjeva hospitalizaciju I bez druge etiologije koja u potpunosti objašnjava kliničku prezentaciju.

 

  • Vjerovatan slučaj

Sumnjiv slučaj koji je nakon testiranja na COVID-19 neuvjerljiv (rezultat testa koji prijavljuje laboratorija).

 

  • Potvrđen slučaj

Osoba sa laboratorijski potvrđenom COVID-19 infekcijom, bez obzira na kliničke znakove i simpome.

 

IZVOR: WHO
0 0