Tuzlanskog Odreda br. 6

HTML

+387 35 307-700 ili 307-701
Slika 92
Slika 91
Novosti

INFORMACIJA ZA PUTNIKE

OBAVEZNO JAVLJANJE LOKALNOM EPIDEMIOLOGU

12.03.2020 14:17
Slika
 
Sve osobe koje dolaze sa područja Kine, Južne Koreje, Irana, Italije, Njemačke, Španije i Francuske dužne su javiti se telefonskim putem epidemiologu Doma zdravlja opštine u kojoj borave.

Kontakt telefoni domova zdravlja su dati u tabeli.

Kontakt podaci domova zdravlja na području Tuzlanskog kantona   
Rbr Dom zdravlja HES HITNA
1 Kalesija 035/368-247 035/368-252
2 Lukavac 035/367-334 035/553-394
3 Kladanj 035/369-192 035/369-136
4 Gradačac 035/367-077 035/367-040; 035/816-094
5 Sapna 035/597-100 035/597-517
6 Teočak 035/755-582;035/755-733 035/755-582
7 Banovići 035/876-488 035/875-994
8 Živinice 035/775-847 035/774-285
9  Tuzla 035/368-428 124; 035/286-153;
10 Čelić 035/366-305 035/660-015
11 Srebrenik 035/369-280 035/369-267
12 Doboj Istok 035/369-507; 035/369-508 035/369-527
13 Gračanica 035/368-331 035/369-202; 035/368-038
0 0