Tuzlanskog Odreda br. 6

HTML

+387 35 307-700 ili 307-701
Slika 92
Slika 91
Novosti

100 godina Zavoda

Stoljeće javnog zdravstva

21.12.2023 16:00
Slika
 
Istorija organizovanog javnog zdravstva na tuzlanskoj regiji seže do davne 1893. godine kada je organizovana Okružna bakteriološko-epidemiološka stanica Tuzla, koja će kroz stoljetno djelovanje, izrasti u modernu javnozdravstvenu medicinsku ustanovu koju danas znamo kao Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona.

U istoj zgradi u kojoj je i počeo svoje djelovanje, od osnivanja pa do danas, Zavod pokriva specifičan dio medicine koji se ne bavi pretežno dijagnostikom, liječenjem i rehabilitacijom oboljelih osoba (tzv. kurativnom medicinom) već je usmjeren pretežno ka sprečavanju nastanka bolesti tj. preventivi i njihovom suzbijanju, kreiranjem i primjenom posebnih, tzv. javnozdravstvenih mjera, namijenjenih u pravilu velikom broju ljudi odnosno cijelom stanovništvu, s ciljem zaštite i unapređenja zdravlja i zdravstvene zaštite stanovništva u cjelini.

U povodu obilježavanje 100. godišnjice svog postojanja, Zavod je upriličio svečanu akademiju u Ateljeu "Ismet Mujezinović" u Tuzli. Slikama i dokumentima iz različitih perioda, ispričana je priča o Zavodu od njegovog nastanka do danas, te je jasno prikazana uloga koju je ova ustanova imala kroz godine.

Svečanost su svojim prisustvom uveličali predstavnici relevantnih ustanova i organizacija koji su svojim radom i saradnjom doprinjeli razvoju ove ustanove, kao i bivši i sadašnji radnici Zavoda.

Ispred Vlade Tuzlanskog kantona, prisutnima su se obratili Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić i Ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušanka Bećirović.

Svoje obraćanje, Premijer je započeo čestitkom ustanovi, i svim uposlenicima Zavoda zaželio da svoje znanje i ekspertizu dodatno nadograđuju i da Zavod nastavi svoj uspješan rad.
„Čestitati jubilej, 100 godina rada Zavoda za javno zdravstvo, znači čestitati Zavodu na istrajnosti i stogodišnjoj borbi i brizi za zdravlje stanovnika ove regije, jer zdravlje pojedinca, ali i zajednice i populacije u cjelini prepoznato je kao najvredniji resurs zajednice. U tom smislu, a imajući u vidu rezultate rada i aktivnosti Zavoda, kako u promociji i zaštiti zdravlja stanovništva, tako i u održavanju sistema kvaliteta i sigurnosti pruženih zdravstvenih usluga na lokalnom nivou, te obrazovanju i edukaciji svih profila zdravstvenih radnika u funkciji nastavnonaučne baze obrazovnih institucija, moram istaknuti da je čast imati ovakvu instituciju. Instituciju sa tako velikim fundusom znanja i ekspertizom da se uhvati u koštac i sa najzahtjevnijim izazovima“, kazao je premijer Halilagić.

Ministrica zdravstva se osvrnula na bitnu ulogu koju Zavod ima u zdravstvenom sistemu Tuzlanskog kantona, sa posebnom pažnjom na period tokom pandemije COVID-19.

O dobroj saradnji sa drugim kantonalnim zavodima, govorio je Prof. Dr. Sead Karakaš, direktor Zavoda za javno zdravstvo SBK/SKB. O Zavodu kao nastavnoj bazi govorila je Prof.dr. Maida Mulić, koja je i bivši direktor ove ustanove. Obraćanje prisutnima zatvorio je Prof.dr. Zijad Bešlagić koji je govorio o izazovima za budućnost javnozdravstvenog sistema.

Svojim nastupom, svečanost je dodatno uveličao Tuzlanski ženski ansambl „Iskre“.

Kroz svoju dugu istoriju, Zavod je ostao dosljedan svojoj misiji unapređenja zdravlja stanovništva kroz implementaciju programa promocije zdravlja i prevencije bolesti u saradnji sa drugim sektorima i uz podršku lokalne zajednice i građana, te kreiranje osnova za organizaciju zdravstvene zaštite koja osigurava sveobuhvatnost, dostupnost, jednakost i specifičnost zdravstvene zaštite u zajednici i alociranje resursa u skladu sa zdravstvenim potrebama. Aktivna uloga Zavoda je i u uspostavljanju i održavanju sistema kvaliteta i sigurnosti pruženih zdravstvenih usluga na lokalnom nivou.

Obrazovanje i edukaciju svih profila zdravstvenih radnika u funkciji nastavnonaučne baze  obrazovnih institucija sa osnovnim ciljem povećanja nivoa znanja o javnom zdravstvu i njegovim funkcijama u očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva je jedan primarnih ciljeva ove ustanove.
Zavod za javno zdravstvo tuzlanskog kantona je javnozdravstvena medicinska ustanova u kojoj se prema aktuelnnom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti primjenjuju savremene metode planiranja i programiranja zdravstvene zaštite, provode zdravstveno-statistička istraživanja od interesa za zdravstveno osiguranje i za Kanton, prati i analizira zdravstveno stanje stanovništva Kantona, te spram toga predlažu mjere za sprečavanje i suzbijanje bolesti.

Zavod planira i provodi mjere higijensko-epidemiološke zaštite i nadzora nad zaraznim i nezaraznim bolestima, prati epidemiološku situaciju i po potrebi planira, koordinira i provodi protivepidemijske mjere. U djelatnosti zavoda je i planiranje i nadzor provođenja obavezene imunizacije, imunizacija putrnika u međunarodnom saobraćaju kao i posekspozicijska i protivepidemijska imunizacija. Mjerama promocije zdravlja Zavod doprinosi unapređenju zdravlja kako u općoj populaciji tako i u posebno rizičnim i vulnerabilnim grupama. Redovno praćenje uticaja životne sredine , analita bakteriološke i hemijske ispravnosti živornih namirnica, nadzor nad vodnim objektima, kupalištima i javnim česmama, sanitarni nadzor nad licima koja podliježu sanitarnom pregledu, kao i higijenski nadzor nad procesom proizvodnje životnih namirnica, svaodnevne su aktivnosti Zavoda na očuvanju zdravlja stanovništva.
0 0