Tuzlanskog Odreda br. 6

HTML

+387 35 307-700 ili 307-701
Slika 92
Slika 91
COVID-19

CORONAVIRUS – PREPORUKE POSTUPANJA U OBRAZOVNIM INSTITUCIJAMA

 

06.03.2020 14:21
 

Humani Coronavirusi spadaju u porodicu Coronaviridae, zajedno sa mnogobrojnim  animalnim virusima, koji mogu inficirati ptice, goveda, pse i druge životinje. Prvenstveno uzrokuju bolesti respiratornog trakta, a kod životinja i gastroenteritise. Coronavirusi su otkriveni u ranim 1930-tim godinama, kada su uglavnom dovodili do obične prehlade, sve do  2003.godine kada su identifikovani kao uzročnici opasnog akutnog respiratornog sindroma (SARS). Poslije virusa SARS-a, otkrivena su još dva nova coronavirusa 2004. (CoV NL 63 i HKU 1) i 2012. godine ( Novel Coronavirus 2012 ), oba uzrokuju infekcije respiratornog trakta, ali sa mnogo blažom kliničkom slikom nego virus SARS.

Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji je 31. decembra 2019. godine prijavljeno grupiranje ljudi oboljelih od upale pluća nepoznatog uzroka u gradu Wuhan, provincija Hubei u Kini. Pacijenti su pokazivali simptome povišene tjelesne temperature, otežanog disanja, a bolest je dijagnosticirana kao virusna pneumonia. Identificiran je novi Coronavirus-2019-nCoV.

Osobe oboljele od hroničnih oboljenja (hipertenzija, kardiovaskularni problemi, dijabetes, problemi sa jetrom, hronična respiratorna oboljenja) i osobe starije životne dobi su više podložni oboljenju sa teškom kliničkom slikom.

Preporučuje se primjenjivanje osnovnih mjera za smanjenje rizika od prijenosa akutnih respiratornih infekcija:

  1. Pojačati higijenske mjere (čišćenje, dezinfekcija, provjetravanje);
  2. Očistite i dezinficirajte radne površine najmanje jednom dnevno;
  3. Često pranje ruku, nakon kašljanja i kihanja, prije, prilikom i poslije rukovanja sa namirnicama, prije jela, nakon upotrebe toaleta, kada su ruke vidljivo prljave, nakon dodira sa životinjama ili životinjskim otpadom.
  4. Izbjegavati bliski kontakt s osobama koje imaju akutnu respiratornu infekciju;
  5. Kada kašljete ili kišete, koristite svoj savijeni lakat, kao i jednokratne maramice, koje ćete odbaciti odmah nakon upotrebe, i obavezno ruke oprati;
Ako imate temperaturu, kašalj i otežano disanje, potražite medicinsku pomoć i podijelite prethodnu historiju putovanja sa svojim ljekarom;
0 0