Tuzlanskog Odreda br. 6

HTML

+387 35 307-700 ili 307-701
Slika 92
Slika 91
Novosti

Edukacija u zajednici

 

07.03.2024 15:18
Slika
 
Danas smo, u skladu sa Programom edukacija u zajednici u 2024. godini, započeli novi ciklus zdravstvenih edukacija u zajednici. Segment aktivnosti namjeravamo i ove godine usmjeriti ka blagostanju stanovništva zlatnih godina u partnerskom odnosu sa Mrežom aktivnog starenja uz podršku Švicarskog CK u BiH.

Predstavnici Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona su posjetili Inicijativnu grupu aktivnog starenja (IGAS) Živinice. Posjeta je imala cilj educirati članove o važnosti modifikacije životnih navika u cilju očuvanja blagostanja za aktivniju i zdraviju starost. Provedena su mjerenja vrijednosti glukoze u krvi i krvnog pritiska. kao i anketiranje o životnim navikama.

Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona prepoznaje građane zlatnih godina kao ranjivu kategoriju i svaka posjeta rezultira obostranim zadovoljstvom već dugi niz godina. 
0 0