Tuzlanskog Odreda br. 6

HTML

+387 35 307-700 ili 307-701
Slika 92
Slika 91
COVID-19

EPIDEMIOLOŠKI PODACI

 

06.03.2020 14:23
 

Informacije o novom COVID-19 virusu na dan 06.03.2020.

Laboratorijski potvrđenih oboljelih od COVID-19 bolesti u svijetu (izvor ECDC): 98 171

Broj umrlih u svijetu (izvor ECDC): 3 385

Broj oboljelih u Europi (izvor ECDC): 5685

Broj umrlih u Europi: 161

Europske zemlje u kojima je potvrđena bolest uzrokovana novim koronavirusom (izvor ECDC):

Italija (3858), Francuska (423), Njemačka (400), Španija (261), Velika Britanija (115), Švicarska (87), Norveška (86), Austrija (41), Nizozemska (82), Švedska (61), Belgija (50), Hrvatska (10), San Marino (22), Grčka (32), Finska (12), Island (35), Češka Republika (12), Danska (20), Azerbajdžan (6), Gruzija (9), Rumunija (6), Rusija (4), Portugal (9), Andora (1), Armenija (1), Bjelorusija (6), Estonija (5), Irska (13), Latvija (1), Litva (1), Luksembourg (1), Monako (1), Sjeverna Makedonija (1), Poljska (1), Ukrajina (1), Slovenija (6), Mađarska (2), Lihtenštajn (1), Bosna i Hercegovina (2).

Od ostalih zemalja svijeta ističemo Kinu sa 80 667 oboljelih, Južnu Koreju (6284), Japan (349), Singapur (117) i Iran (3513).
0 0