Tuzlanskog Odreda br. 6

HTML

+387 35 307-700 ili 307-701
Slika 92
Slika 91
Novosti

Izrada legislative o ishrani djece u predškolskim i školskim ustanovama Tuzlanskog kantona

 

11.04.2023 14:22
Slika
 
Predstavnici Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i predstavnici Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona održali su 7. aprila/travnja u Sarajevu sastanak o izradi legislative o ishrani djece u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama u Tuzlanskom kantonu.

Radna grupa koja je izradila prijedlog Pravilnika o ishrani djece u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama u Tuzlanskom kantonu predstavila je svoj prijedlog Stručnom timu Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, a zaključeno je da su potrebne njegove dopune u dijelu koji se odnosi na jelovnike.
Stručni tim Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH predstavio je moguće pristupe i modele u kreiranju jelovnika, upotrebom važećih standarda i normativa – Smjernica za zdravu ishranu djece predškolskog i školskog uzrasta Ministarstva obrazovanja i nauke FBiH.

Uslijedila je praktična obuka o primjeni Smjernica i određivanju nutritivnog sastava obroka, popraćena relevantnom literaturom sa primjerima jelovnika.

Na zahjev radne grupe iz TK, predstavljen je i model praktičnog rada sa roditeljima odgovornima za kućne jelovnike te upotreba Vodiča o ishrani djece preškolskog uzrasta za roditelje.

Prezentirane su i mogućnosti primjene softverskih rješenja za izradu jelovnika, pri čemu je demonstriran rad Software-a za planiranje individualne i kolektivne ishrane „DAP“ –  Diet Assess and Plan, koji, pored ostalih mogućnosti, u bazi podataka sadrži namrinice i recepture jela koja su karakteristična za ishranu u Bosni i Hercegovini.

Podsjetimo, Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona priprema novi Pravilnik o ishrani djece u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama u Tuzlanskom kantonu u skladu sa zaključcima radionice naziva „Intersektorska radionica za donosioce odluka o usvajanju legislative o ishrani u odgojno – obrazovnim ustanovama“ koja je održana u Sarajevu 29.11.2022. godine u organizaciji Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.
Slika 142
0 0