Tuzlanskog Odreda br. 6

HTML

+387 35 307-700 ili 307-701
Slika 92
Slika 91
Novosti

Sistem upravljanja kvalitetom

 

06.11.2023 10:24
Slika
 
Sistem upravljanja utemeljen je na zahtjevima važeće norme BAS EN ISO/IEC17025, i primjenjuje se u svim djelatnostima laboratorija Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, kontinuirano se nadzire, održava, usklađuje i poboljšava.
 
U mjesecu  junu 2010 godine, u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona započete su pripreme u svrhu uvođenja sistema kvaliteta i akreditacije laboratorija prema normi BAS EN ISO/IEC 17025.
Aktivnosti koje su uslijedile bile su izrada dokumentacije koja je vezana za standard BAS EN ISO/IEC 17025,

-          Priručnik za kvalitet,
-          Opći postupci sa pripadajućim obrascima,
-         Operativni postupci za rukovanje instrumentima, uzorcima, hranjivim podlogama, otpadom, posuđem, sa pripadajućim obrascima,
-          izrađen je  Izvještaj o rezultatima ispitivanja,
-          urađena je i anketa u svrhu dobivanja podataka o zadovoljstvu kupaca,
-      također su izrađene standardne operativne procedure za standardne metode ispitivanja u području akreditacije,
-          laboratorije su učestvovale u međulaboratorijskim testiranjima (PT) za parametre koji su predviđeni za akreditaciju.
 
Zaposlenici su upoznati sa dokumentacijom o sistemu upravljanja, te primjenjuju politiku i postupke u svom radu, O uključivanju novih metoda ispitivanja u rad laboratorija, odlučuje se na osnovu postavljenih zahtjeva kupaca, a posebno s obzirom na zahtjeve zakonske legislative. Sve metode uvodi stručno osoblje laboratorija, a na temelju međunarodno priznatih normi i preporuka, uz provjeru kroz međulaboratorijska testiranja.
U mjesecu junu 2014 godine,  nakon ocjenjivanja od strane Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine-BATA, ustanovljeno je da:
 
Laboratorije uspješno održavaju i poboljšavaju sistem upravljanja kvalitetom prema standardu BAS EN ISO/IEC 17025. Sljedivost mjerenja je usklađena sa dokumentom OD 07-03. Povjerenje u rezultate ispitivanja laboratorije ostvaruju korištenjem internih tehnika osiguranja kvaliteta i učešćem u PT i kao potvrdu dobila CERTIFIKAT O AKREDITACIJI . Uvid u status akreditacije je vidljiv na stranici Instituta za akreditiranje BATA gdje se vodi registar akreditiranih tijela za ocjenjivanje usklađenosti sa podacima područja i opsega akreditacije.
 
Laboratorije su nastavile da primjenjuju politiku i postupke održavanja usklađenosti sa zahtjevima norme BAS EN ISO/IEC 17025 u smislu poboljšanja kvaliteta rada i usluga poštujući važeće procedure u svakodnevnim aktivnostima.
 
Stalnim nadzorom sistema upravljanja osigurava se: usklađivanje sistema upravljanja s tehničkim normama, ispunjavanje svrhe sistema upravljanja koji se odnosi na kvalitetu, pouzdanost rezultata ispitivanja, zadovoljenje zahtjeva i interesa kupaca, zaštita podataka i vlasničkih prava kupaca, izbjegavanje uključivanja u djelatnosti koje bi umanjile povjerenje u stručnost, nepristrasnost i dosljednost u radu, kompetentnost i osposobljavanje osoblja čiji rad utiče na kvalitet i rezultate ispitivanja, da je osoblje dobro upoznato s dokumentacijom sistema upravljanja i da ZZJZTK u radu primjenjuje politiku i postupke, te održavanje usklađenosti sa zahtjevima norme BAS EN ISO/IEC 17025.
 
Akreditacija osigurava povjerenje u rezultate ispitivanja, i dokaz je kompetentnosti ispitnih laboratorija. Akreditacija osigurava i međunarodno priznavanje ispravnosti rezultata i stvara uslove za slobodno kretanje roba i usluga.
0 0