Tuzlanskog Odreda br. 6

HTML

+387 35 307-700 ili 307-701
Slika 92
Slika 91
Novosti

OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE USLUGA I POSLOVNE PARTNERE

Pružanje usluga sanitarnog pregleda lica

07.05.2020 08:37
Slika
 
Obavještavamo sve poslovne partnere, komitente i korisnike naših usluga da je od 01.05.2020. godine stavljena van snage odluka o obustavi pružanja usluga sanitarnog pregleda lica broj: 01-193-144/20 od 18.03.2020. godine, te da Zavod ponovo pruža usluge sanitanog pregleda lica.
0 0