Tuzlanskog Odreda br. 6

HTML

+387 35 307-700 ili 307-701
Slika 92
Slika 91
Objave

OBAVJEŠTENJE ZA PRIPRAVNIKE

SSS, VŠS, VSS MAGISTRE FARMACIJE I STOMATOLOGE, VSS DOKTORE MEDICINE

07.06.2022 13:43
 

Rad sa pripravnicima u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona se vrši svaki radni dan od 12:00h do 14:30h.


Prilikom dolaska u Zavod za javno zdravstvo, potrebno je ponijeti slijedeću dokumentaciju:

1. uputnica poslodavca sa uredno popunjenim ličnim podacima pripravnika:
    - ime i prezime
    - datum i mjesto rođenja
    - jednistveni matični broj
    - mjesto prebivališta
    - kontakt telefon

2. pripravnička knjižica (ovjerena od strane poslodavca)

Sve dodatne informacije možete tražiti putem telefona 035/307-746 u periodu od 12:00-14:30 sati ili putem e-maila zavodzjz@bih.net.ba
0 0