Tuzlanskog Odreda br. 6

HTML

+387 35 307-700 ili 307-701
Slika 92
Slika 91
Javni oglasi

Poništenje Javnog oglasa za prijem u radni odnos

 

05.03.2021 09:28
 
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
TUZLANSKOG KANTONA

 

Na osnovu člana 36. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, te Odluke o poništenju Javnog oglasa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Zavodu za javno zdravstvoTuzlanskog kantona broj: 01-46-44/21 od 04.03.2021. godine, direktor Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona dana 04.02.2021. godine objavljuje:

 
PONIŠTAVA SE JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
u Zavodu za javno zdravstvoTuzlanskog kantona

 
Poništava se Javni oglas za prijem u radni odnos sa punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona uz uslov probnog rada u trajanju od jedan (1) mjesec na sljedeća radna mjesta: doktor medicine – 1 izvršilac u Službi za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite, zdravstveni tehničar – 1 izvršilac u Službi za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite i radnik na održavanju higijene – 1 izvršilac u Službi za zajedničke poslove, objavljen u dnevnim novinama „Oslobođenje“ dana 24.02.2021. godine,  na web stranici Zavoda www.zjztk.ba, i u Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.
 
Kandidatima koji su se prijavili na navedeni Javni oglas dokumentacija će se, uz obavijest, vratiti putem pošte.

 
0 0