Tuzlanskog Odreda br. 6

HTML

+387 35 307-700 ili 307-701
Slika 92
Slika 91
Novosti

Predstavnici Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona u posjeti Odjelu za higijenu i zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH

 

07.02.2024 12:40
Slika
 
Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine je tokom novembra i decembra 2023. godine proveo mjerenje kvaliteta zraka zatvorenog prostora u 8 vrtića na području Kantona Sarajevo, Tuzlanskog kantona i Zapadnohercegovačke županije. S tim u vezi, u Sarajevu je 1.2.2024. godine održan sastanak predstavnika Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i predstavnika Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona.

Sastanku su u ime Zavoda za javno zdravstvo FBiH prisustvovale dr. sc. Aida Filipović Hadžiomeragić, dr. med., voditeljica Odjela za higijenu i zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i dr. sc. Aida Vilić Švraka, viši stručni saradnik iz oblasti higijene i zdravstvene ekologije u Odjelu za higijenu i zdravstvenu ekologiju, a u ime Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona doc. dr. sc Selma Azabagić i dr. Nadina Nuhbegović, specijalista higijene i zdravstvene ekologije.

Budući da je mjerenje kvaliteta zraka zatvorenog prostora u vrtićima provedeno prvi put, predstavnice Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona izrazile su želju da se detaljnije upoznaju sa metodologijom i rezultatima provedenog istraživanja, što je bio i cilj njihove posjete. Tom prilikom su im predstavljeni mobilni aparati kojima su vršena mjerenja polutanata zraka u prostorijama vrtića (lebdeće čestice – PM10, PM2,5, ugljen dioksid, formaldehid i hlapljivi organski spojevi), način njihovog rada i princip kompariranja rezultata mjerenja sa Smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije o graničnim vrijednostima polutanata zraka zatvorenog prostora.  

Osim mjerenja zračnih polutanata u prostorijama osam vrtića na području 3 kantona, obavljena je i edukacija nastavnog osoblja o zagađivačima zraka zatvorenog prostora, njihovim izvorima,  uticaju na zdravlje i mjerama zaštite. Poseban akcent je bio na zaštiti zdravlja od duhanskog dima, koji je čest zagađivač zraka zatvorenog prostora. Osoblju vrtića je distribuiran edukativno promotivni materijal koji bi trebao da im posluži za edukaciju roditelja.

Doktorice iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH su gošćama iz Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, kao podršku za njihov budući rad, uručile edukativno promotivni materijal koji je distribuiran osoblju vrtića (posteri i informativni letak).

U prijateljskom i srdačnom razgovoru sagovornice su iskazale obostrani interes za još uspješniju saradnju u realizaciji zajedničkih aktivnosti u budućnosti.
0 0