Tuzlanskog Odreda br. 6

HTML

+387 35 307-700 ili 307-701
Slika 92
Slika 91
COVID-19

Preporuke za rad u djelatnosti linijskog i vanlinijskog prevoza putnika tokom pandemije COVID-19

 

13.05.2020 13:49
 
Ove preporuke, koje se odnose na provođenje mjera u cilju prevencije i sprečavanja širenja zaraze koronavirusa (COVID-19), daju se radi zaštite vozača i putnika u djelatnosti linijskog i vanlinijskog prevoza putnika na području Tuzlanskog kantona.
 
Opšte higijenske mjere - Izbjegavati dodirivanje lica. Prilikom kašljanja ili kihanja, pokriti usta i nos laktom ili papirnom maramicom koju kasnije treba baciti u smeće i oprati ruke. Redovno prati ruke sapunom i vodom  ili koristiti dezinficijens na bazi alkohola.
 
Maske za lice - Vozačima se  preporučuje da nose medicinsku masku ili masku za lice tokom vožnje. Masku za lice treba redovno mijenjati, a obavezno uvijek kada postane vlažna i mokra (medicinske maske nositi do maksimalno 3 sata). Ako su korištene jednokratne maske, one se nakon upotrebe odlažu u vreće za smeće, u kante s poklopcem. Putnicima se također preporučuje nošenje maski.
 
Higijena ruku - Redovno održavajte higijenu ruku. Kad god je moguće, perite ruke sapunom i vodom u trajanju od 20 sekundi. Ako to nije moguće, koristite dezinficijens ili drugo sredstvo prikladno za korištenje na koži, sa deklariranim virucidnim djelovanjem prema uputama proizvođača. Operite ruke prije ulaska u vozilo, nakon izlaska iz vozila, nakon postupaka čišćenja vozila ili kad su ruke vidljivo uprljane, te u ostalim preporučenim situacijama (poslije toaleta, prije jela, poslije brisanja nosa...). Dezinfekcijsko sredstvo mora biti na raspolaganju na ulazu u vozilo, a pri ulazu obavezna je dezinfekcija ruku (vozača i putnika). Preporučuje se vozačima  i putnicima nošenje zaštitnih rukavica za ruke.
 
Postaviti dozator s dezinfekcijskim sredstvom - Za sve uposlenike i putnike prije ili neposredno nakon ulaska u vozilo, na vidljivom mjestu, nužno je postaviti informacije o higijenskim postupcima i osigurati dostupnost dozatora za dezinfekciju ruku s dezinfekcijskim sredstvom (na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70 % ili drugog sredstva prikladno virucidnim djelovanjem prema uputama proizvođača).
 
Higijena vozačkog mjesta - Treba održavati higijenu kabine vozačkog mjesta i svoju radnu okolinu  tako da se svakodnevno, a preporučuje se i nekoliko puta dnevno, prebrišu površine sa  sredstvom za dezinfekciju površina. Posebno treba prebrisati površine koje se često dodiruju rukama kao što su npr. kvake na vratima, upravljač, radna ploča.
 
Čišćenje putničkog prostora - Redovno čišćenje unutrašnjosti prevoznog sredstva prije vožnje i  nakon vožnje. Pri čišćenju unutrašnjosti posebno pazite na naslone za glavu i za ruke putnika, prozorska stakla te rukohvate na ulaznim i izlaznim vratima.
 
Kontakt vozača sa putnicima - Održavajte odgovarajući fizički razmak od minimalno 1,5 metar u svakodnevnom društvenom kontaktu sa putnicima i drugim osobama. Ako vozači stavljaju prtljag u prtljažni prostor, trebaju poslije toga dezinficirati ruke. Kako bi se smanjio kontakt vozača i putnika, putnici u autobusima ne koriste se prednjim vratima za izlaz iz autobusa.
 
Fizička udaljenost među putnicama - Broj i raspored putnika na sjedištima je takav da omogućava propisani razmak od 1,5 metra između njih. Samo jedna osoba treba sjediti u svakom redu, na način da sjede naizmjenično na sasvim lijevom i sasvim desnom sjedištu i tako u lijevom i desnom redu sjedišta pojedinog prevoznog sredstva.
 
Zaštita između putnika i vozača - U svim prevoznim sredstvima u kojima je to moguće, preporučuje  se postavljanje fizičke barijere između vozačkog mjesta i putnika (od pleksiglasa ili slično), a ne bude li to moguće, prvi red sjedišta iza vozača neće se koristiti za prevoz putnika.
 
Beskontaktna kupovina karata - Kod naplate karata treba poticati plaćanje karata beskontaktnim karticama ili online kupovinu, a ako se koristi klasično kartično plaćanje ili gotovina, treba dezinficirati ruke nakon plaćanja. Nema prodaje karata u sredstvima javnog prevoza već isključivo blagajnama, automatima, na kioscima ili na drugi odgovarajući način.
 
Dnevno mjerenje temperature vozača - Vozači trebaju u jutarnjim satima izmjeriti   tjelesnu temperaturu. Ako je viša od 37,2 °C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti disajnih puteva), treba se javiti nadređenom i ne obavljati posao dok se telefonski ne javi doktoru porodične medicine.
0 0