Tuzlanskog Odreda br. 6

HTML

+387 35 307-700 ili 307-701
Slika 92
Slika 91
COVID-19

Preporuke za rad u predškolskim odgojno-obrazovnim institucijama na području Tuzlanskog kantona tokom pandemije COVID-19

 

13.05.2020 13:52
 

Higijena ruku - Sredstvo za dezinfekciju potrebno je u količini od 1 do 2 ml nanijeti na suhe i čiste dlanove (obično jedan potisak, ili prema uputama proizvođača). Dlanove i područje između prstiju potrebno je protrljati dok se ne osuše, a sredstvo nije potrebno isprati. Preporučuje se uposlenicima nošenje zaštitnih rukavica za ruke.

 

Prozračivanje prostora - Prostorije je obvezno prozračivati najmanje dva puta dnevno u trajanju od minimalno pola sata prije dolaska i nakon odlaska djece, ili ako to vremenske prilike dopuštaju ostaviti otvoren prozor.

 

Čišćenje prostora - Dodirne površine kao što su ručke na vratima, ručke na prozorima, radne površine, tipkovnice, česme u toaletima i kuhinjama, tipke vodokotlića, daljinske upravljače, prekidače za struju, zvona na vratima, te druge dodirne površine koje koristi veći broj osoba neophodno je dezinficirati na početku i na kraju svake smjene a najmanje 2 puta dnevno. Čišćenje se provodi u vrijeme kada su djeca na dvorištu ili nakon odlaska djece.

 

Dnevno mjerenje temperature - Svi uposlenici imaju obavezu mjeriti tjelesnu temperaturu svaki dan prije dolaska na posao, te u slučaju povećane tjelesne temperature ne dolaze na posao već se javljaju telefonom nadređenoj osobi i  doktoru porodične medicine.

 

Djeca i uposlenici sa hroničnim bolestima ili u doticaju s hroničnim bolesnicima -Preporučuje se ostanak kod kuće djece i uposlenika sa hroničnim bolestima (respiratornim, kardiovaskularnim, dijabetesom, malignim bolestima, imunodeficijencijama, djece s većim tjelesnim/motoričkim oštećenjima) kao i djece čiji roditelji ili ukućani imaju jednu od navedenih bolesti.

 

Fizičko udaljavanje od 2 m - Rad ustanove neophodno je organizirati na način da se osigura u što većoj mjeri socijalno distanciranje (fizički razmak) kao i pojačana lična higijena i higijena prostora. Fizički razmak od najmanje 2 metra u zatvorenom prostoru posebno provode uposlenici u odnosu na druge uposlenike, te se navedeni fizički razmak preporučuje održavati kada je god moguće između uposlenika i djece, sa iznimkom njege djeteta koja se provodi u što kraćem vremenu.

 

Organizacija rada s djecom - Boravak u vrtićima  neophodno je organizirati na sljedeći način:

 

 • Uposlenicima predškolskih odgojno-obrazovnih institucija se preporučuje nošenje maske za lice,

 

 • odgojno-obrazovne skupine djece s manjim brojem uvijek iste djece (po mogućnosti do 9 djece u grupi i jedan odgajatelj što ukupno daje po mogućnosti 10 osoba – nakon formiranja ,

 

 

 

 

 za jednu grupu djece brine jedan odgajatelj odnosno dva (u slučaju produženog boravka u školi odnosno u popodnevnoj smjeni u dječjem vrtiću) bez „preklapanja“,

 

 • izbjegava se fizički kontakt (bliski kontakt) djece iz jedne odgojno-obrazovne skupine s drugom djecom, roditeljima/starateljima druge djece i drugim uposlenicima ustanove,

 

 • svaka odgojno-obrazovna skupina boravi u jednoj odgovarajućoj prostoriji,

 

 • odgajatelj s djecom provodi što je više moguće vremena na otvorenom,

 

 • krevetići za dnevni odmor djece, stolovi za jelo i školske klupe postavljaju se tako da djeca leže odnosno sjede na udaljenosti od 2 metra i to svako dijete uvijek na istom mjestu.

 

Organizacija prostora - Preporučene karakteristike prostorije u kojoj boravi jedna odgojno-obrazovna grupa djece (učionica ili drugi odgovarajući prostor):

 

 • prostorija što veće površine i visine, prozračna i osunčana (odgovarajući izvor dnevnog svjetla),

 

 • prostorija je vratima odvojena od prostorija u kojima borave druge skupine,

 

 • prostorija se može dobro provjetriti vanjskim zrakom,

 

 • u neposrednoj blizini prostorije je toalet koji koristi isključivo ta odgojno-obrazovna grupa,

 

 • u prostoriji je potrebno organizirati prehranu djece (obroci se mogu dostaviti u prostoriju te konzumirati u prostoriji), na način da osoba koja donosi hranu ostavi hranu na kolicima ili sl. ispred ulaza u učionicu, te odgajatelj unosi hranu u prostoriju u kojoj borave djeca, hrana mora biti unaprijed podijeljena u porcije.

 

 • izbjegava se svaki ulazak drugih osoba (primjerice zbog čišćenja, popravka ili donošenja hrane) u prostoriju dok su djeca u prostoriji,

 

 • prolazak kroz zajedničke prostorije treba izbjegavati i skratiti na minimum, a ako je navedeno neophodno, prolaz kroz zajedničke prostorije se organizira na način da u isto vrijeme prolaze djeca i odgajatelj iz jedne odgojno-obrazovne skupine dok druge osobe ne prolaze u isto vrijeme, uz poticanje djece da kod takvih prolaza ne dotiču površine ili predmete.

 

Primopredaja djece - Roditelji dovode i odvode djecu u predmetne ustanove na način da, ako je ikako moguće, ne ulaze u ustanovu osim u krajnjoj nuždi, već dolaze do ulaza pri čemu zadržavaju distancu od najmanje 2 metra u odnosu na druge roditelje i djecu. Dijete odgajatelj preuzima ili prepušta roditelju ispred ulaza u ustanovu, primjereno dobi djeteta. Za vrijeme primopredaje, drugu djecu čuvaju druge odrasle osobe koje su na radnom mjestu. Djeca se ne ostavljaju bez nadzora.

 

Dezinficijensi - Na ulazu u vrtić, na nekoliko lako dostupnih mjesta, neophodno je postaviti dozatore s dezinficijensom za dezinfekciju ruku.
0 0