Tuzlanskog Odreda br. 6

HTML

+387 35 307-700 ili 307-701
Slika 92
Slika 91
Novosti

Zbirni i periodični izvještaji

 

15.12.2018 07:06
Slika
 
Na osnovu člana 56. stav (3) Zakona o evidencijama u oblasti zdravstva ("Službene novine Federacije BiH", broj 37/12), na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, federalni ministar zdravstva donio je Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja i obliku i formi zbirnih izvještajnih obrazaca.

Zdravstvene ustanove i nosioci privatne prakse kao i druga pravna i fizička lica koja u okviru svoje djelatnosti obavljaju poslove iz oblasti zdravstva su dužni voditi evidencije u pisanoj i elektronskoj formi i u propisanim rokovima dostavljati individualne, zbirne i periodične izvještaje nadležnom zavodu za javno zdravstvo, kao i drugim institucijama na način propisan Programom i Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Pravilnikom o načinu i rokovima dostavljanja i obliku i formi zbirnih izvještajnih obrazaca bliže se uređuju način i rokovi dostavljanja, kao i oblik i forma zbirnih izvještajnih obrazaca. U oblasti provođenja zdravstvene zaštite utvrđuju se zbirni periodični izvještaji sa zakonski utvrđenim rokovima dostavljanja, a prema Planu i Programu statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija). Vođenje zbirnih periodičnih izvještajnih obrazaca je od interesa za Federaciju, kao i dostavljanje izvještaja zavodima za javno zdravstvo koje je sastavni dio stručnog medicinskog rada zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika i obavlja se po odredbama ovog pravilnika.

Osnovna medicinska dokumentacija

Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva

Prezentacija - Izvještajni obrasci

Prezentacija 2 - Izvještajni obrasci

0 0