Tuzlanskog Odreda br. 6

HTML

+387 35 307-700 ili 307-701
Slika 92
Slika 91
Novosti

Zdravstvena edukacija u zajednici

 

10.05.2022 14:12
Slika
 

U sklopu promotivno preventivnih aktivnosti i sačinjenog Programa edukativnih  predavanja za stanovništvo mjesnih zajednica na području Tuzlanskog kantona  za 2022. godinu, Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona je u mjesecu aprilu posjetio pet lokalnih zajednica na području grada Tuzla (mjesne zajednice Dragunja, Ljepunice, Brčanska Malta, Sjenjak i Stari Grad). Cilj posjeta je bila interakcija sa zajednicom i razgovor o bitnim zdravstvenim temama koje prate zdravstveno stanje stanovništva Tuzlanskog kantona.

Tokom posjeta se razgovaralo na temu povišenog krvnog pritiska, dijabetesa te o malignim neoplazmama dojke i debelog crijeva. Za svaku od pomenutih tema se nastojala istaknuti važnost lične odgovornosti za zdravlje, prije svega zdravih stilova života, i mogućnostima zdravijih izbora. Istaknuta je i važnost redovnih preventivnih pregleda, s obzirom na to da se da radi o oboljenjima koja se mogu prevenirati ali i liječiti sa povoljnim zdravstvenim ishodima ako se otkriju u ranim stadijima. Građani lokalnih zajednica su pokazali veliki interes tokom posjeta. Aktivno su učestvovali kako sa pitanjima vezanim za zdravlje, tako i dijeljenjm savjeta, ali i ličnih iskustva u borbi protiv bolesti.

U narednom periodu Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona će nastaviti sa ovim aktivnostima, prema Programu edukativnih predavanja za stanovništvo mjesnih zajednica na području Tuzlanskog kantona za tekuću godinu, u skladu sa iskazanim interesom lokalnih zajednica.
0 0