SVJETSKI DAN BORBE PROTIV HIV/AIDS-a 2016

 

 

 

Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona u saradnji sa Savjetovalištem za HIV Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla, Udruženjem medicinskih sestara i tehničara FBiH, Udruženjem Zemlja djece Tuzla i Pozorištem mladih Tuzla planira obilježiti ovaj važan datum nizom aktivnosti

 

 

Pročitaj više


Objavljeno: 29.11.2016. godine

ZDRAVSTVENE PREPORUKE ZA ZAŠTITU OD VISOKIH TEMPERATURA

 

Posljednjih dana, suočeni smo sa veoma visokim temperaturama koje izazivaju zdravstvene probleme kod velikog broja ljudi. Hronični bolesnici (srčani, plućni, bubrežni, dijabetičari, osobe sa visokim pritiskom itd.), starije osobe, djeca i trudnice, predstavljaju rizične grupe stanovništva koje su posebno osjetljive na visoke temperature, zbog čega zahtijevaju posebnu pažnju pri provođenju zaštitnih mjera.
Zdravo radno aktivno stanovništvo i omladina, koji najveći dio dana provode na otvorenom prostoru, takođe se izlažu opasnosti od štetnog djelovanja visokih temperatura (glavobolja, vrtoglavica, slabost i sl.).

 

Pročitajte više:


Objavljeno: 29.06.2016. godine

OBAVIJEST ZA PRIPRAVNIKE

Predavanje iz pravnog dijela za pripravnike magistre farmacije i diplomirane medicinske tehničare svih profila će biti održano 23.06.2016. godine sa početkom u 08h. Potrebno je ponijeti pripravničku knjižicu i uputnicu za odrađivanje dijela pripravničkog staža u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona ukoliko ista ranije nije dostavljena.


Objavljeno: 21.06.2016. godine

poziv za dostavu ponuda

Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona objavljuje "Poziv za dostavu ponuda u postupku javne nabavke usluga periodičnog ljekarskog pregleda radnika"

 

Poziv u cjelisti možete preuzeti na linku ispod.

 

Poziv za dostavu ponuda broj 07-87-3/16

 

Objavljeno: 19.05.2016. godine

 

SVJETSKI DAN ZDRAVLJA 2016

 

Svjetski dan zdravlja 2016. godine posvećen je  borbi protiv šećerne bolesti, a cilj je: podizanje nivoa prevencije, jačanje zaštite i poboljšanje nadzora nad dijabetesom.

 

Dijabetes predstavlja globalnu epidemiju jer broj oboljelih osoba u svijetu raste do nivoa koji su bili nezamislivi prije samo nekoliko decenija. Postoji više razloga za ovu pojavu, a najznačajniji je promjena načina života koju obilježava veći unos visokokalorične hrane i smanjena tjelesna aktivnost.

 

Pročitajte više:

 

Objavljeno: 06.04.2016. godine

SVJETSKI DAN VODA 2016

 

Opća skupština UN-a je rezolucijom od 22.decembra 1992 godine odlučila da se 22.mart svake godine obilježi kao Međunarodni dan voda.

Tema u 2016 godini je  "Voda i radna mjesta" s intencijom da se fokusira na to kako dovoljna količina i kvaliteta vode može promijeniti život radnika i njegovu egzistenciju pa čak uzrokovati i transformacije društva i ekonomije. Obilježavanjem dana voda na globalnom nivou utiče se na podizanje svijesti o održivom upravljanju ovim resursom, kako bi sadašnje i buduće generacije mogle uživati u dostupnosti zdravstveno ispravnoj vodi za piće.

 

Pročitajte više:

 

Objavljeno: 22.03.2016. godine