Tuzlanskog Odreda br. 6

HTML

+387 35 307-700 ili 307-701
Slika 92
Slika 91

Novosti

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

14.06.2019 07:08
Slika
Na osnovu člana 20 a) Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“ broj: 26/16 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu („Sl. novine Tuzlanskog kantona“ broj: 4/19), člana 12. Pravilnika o radu Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona te Odluke o p...
Slika
Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se 5. juna svake godine na godišnjicu održavanja Konferencije Ujedinjenih naroda posvećene okolišu (Štokholm, 1972. godine), kada je usvojen Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda (UNEP). Svjetski dan zaštite okoliša je svake godine posvećen temi koja zahtjeva pos...
Slika
Pоplаvе sа sоbоm nоsе pоtеnciјаlnu оpаsnоst оd  pоgоršаnjа higiјеnskо-еpidеmiоlоških prilikа i mоgućnоst pојаvе i širеnjа zаrаznih bоlеsti. Zа vriјеmе i nаkоn prirоdnih kаtаstrоfа, vеlikа је оpаsnоst оd pоvrеđivаnjа. Оpаsnоst prеdstаvljајu srušеnе еlеktričnе instаlаciје, vоdоm nаmоčеnе еlеktričnе utičnicе, prеkinutе plinskе ciјеvi i vеliki kоmаdi krhоtinа. Nајvеćеm zdrаvstvеnоm riziku su izlо...
Slika
Zavod za javno zdravstvo TKje u saradnji sa udruženjem Zemlja djece u osnovnoj školi Kiseljak organizovao radionicu za učenike i roditelje na temu Značaj higijene u prevenciji zaraznih bolesti- šuga i vaške.Cilj je bio preventivno djelovanje i podizanje nivoa znanja stanovništva o temama važnim za zdravlj...
Slika
Skrining pregledi djece podrazumijevaju praćenje rasta i razvoja te što ranije uočavanje eventualnih znakova koji mogu upućivati na potrebu liječenja i sprečavanja pogoršanja zdravlja. Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona je započeo sa skrining pregledima za rano otkrivanje poremećaja vida i lokomoto...
0 0