Tuzlanskog Odreda br. 6

HTML

+387 35 307-700 ili 307-701

Novosti

Interpersonalna/neposredna komunikacija o imunizaciji (NKI)

Obuka za zdravstvene djelatnike u Federaciji Bosne i Hercegovine

13.11.2018 12:50
Slika
Prema raspoloživim podacima,  stopa imunizacije u BiH je niža od preporučenih 95% potrebnih za održavanje kolejtivnog imuniteta što je povod Federalnom ministarstvu zdravstva i Zavodu za javno zdravstvo FBiH da u saradnji sa UNICEF-om organizira niz radionica tokom kojih će educirani treneri prenij...
Slika
Svjetski dan dijabetesa se obilježava 14. novembra u cijelom svijetu. Prema podacima Međunarodne federacije za dijabetes trenutno u svijetu od dijabetesa boluje preko 425 miliona ljudi. U periodu od 2018-2019. tema Svjetskog dana dijabetesa je „Porodica i dijabetes“. Dvogodišnja kampanja ima za cilj p...
Slika
Oktobar se promoviše kao mjesec borbe protiv raka dojke. Na taj način se utiče na svijest ljudi kako bi se skrenula pažnja na rasprostranjenost ove bolesti. Cilj obilježavanja Međunarodnog mjeseca borbe protiv raka dojke je podstaći žene da se redovno javljaju na preventivne preglede, jer je to najbolj...

SVJETSKA SEDMICA DOJENJA

02.10.2018 08:56
Slika
Dojenje je jedinstveno i daje podjednake mogućnosti svima na samom početku života: poboljšava zdravlje, dobrobit i opstanak žena i djece širom svijeta. Dojenje je vitalni dio održivog razvoja i bezuslovna komponenta globalne akcije kako bi se okončala pothranjenost i glad u svijetu. Dojenje sprječa...
Slika
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO TUZLANSKOG KANTONA  O b j a v l j u j e JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU SLUŽBENOG VOZILA   Na osnovu Odluke Upravnog odbora o prodaji službenog vozila broj: 02-987-1/18 od 24.09.2018. godine Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona objavljuje Javno nadmetanje za prodaju slu...
0 0