Tuzlanskog Odreda br. 6

HTML

+387 35 307-700 ili 307-701

ISTORIJAT ZAVODA

Organizovanje stalne bakteriološke epidemiološke stanice 1923. godine može se smatrati početkom institucionalnog organizovanja današnjeg Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona.

Ustanovljen je 1923. godine kao okružna bakteriološko-epidemiološka stanica. U njegovom oblikovanju i smještanju na današnju lokaciju na tzv. „Kapiji“, u ulici Seadbega Kulovića broj 6. u Tuzli velike zasluge imaju dva doktora epidemiologa iz Beča dr. Jozef Katz i dr. Rudolf Fišer. Povod njihovog dolaska u Tuzlu bila je velika epidemija kolere kada je na području okruga Tuzla oboljelo 712, a umrlo 367 ljudi.

Odlukom Ministarstva zdravlja Bosne i Hercegovine 1945. godine, Okružna bakteriološko-epidemiološka stanica je preustrojena i preimenovana u Sresku epidemiološku stanicu (SES) koja je u svom sastavu imala protiv-epidemiološku službu i mikrobiološki laboratorij. U zgradi  sreske epidemiološke stanice Tuzla u tom periodu bio smješten i antitrahomski i kožno-venerični dispanzer. U periodu od 1952-1954 godine razvija se mikrobiološka laboratorija, adaptira se prostor za uzgoj zamoraca, a po prvi put se uvodi i mikrobiloški ogled za nastavljanje dijagnosticiranja tuberkuloze i otpočinje se sa proizvodnjom hranjivih podloga, izolacijom i identifikacijom mikroorganizama.

Sreska epidemiološka stanica u Tuzli je nakon nekoliko međuoblika, (Higijensko-epidemiološka služba, Higijenski zavod Tuzla, kasnije  Zavod za zdravstvenu zaštitu Tuzla i danas Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona), nasljeđujući i uključujući u svom sastavu kontinuiranu tradiciju imala nekoliko ranijih ustanova.
0 0