Tuzlanskog Odreda br. 6

HTML

+387 35 307-700 ili 307-701
Slika 92
Slika 91

Javni oglasi

Na linku ispod se nalazi PRIJAVNI OBRAZAC propisan Uredbom o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu (SL.novine TK br 4/19, 4/20, 11/20 i 5/21).

Poslovnici o radu komisija za provođenje procedure za prijem u radni odnos

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona

07.12.2023 07:16
Slika
Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“ broj: 26/16, 89/18 i 44/22), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantona („Sl.novine Tuzlanskog kantona“ broj: 4/19, 4/20, 11/20 i 5/21), člana 12. Pravilnika o radu Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog...
Slika
Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“ broj: 26/16, 89/18 i 44/22), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantona („Sl.novine Tuzlanskog kantona“ broj: 4/19, 4/20, 11/20 i 5/21), člana 12. Pravilnika o radu Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog...

DOPUNA JAVNOG OGLASA

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Zavodu za javno zdravstvoTuzlanskog kantona

22.09.2022 12:12
Slika
Na osnovu člana 36. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona i Odluke o dopuni Javnog oglasa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona broj 01-775-5/22 od 22.09.2022. godine, raspisuje se DOPUNA JAVNOG OGLASA za prijem u radni odnos na n...
Slika
Na osnovu člana 20 a) Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“ broj: 26/16, 89/18 i 44/22), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantona („Sl.novine Tuzlanskog kantona“ broj: 4/19, 4/20, 11/20 i 5/21), člana 12. Pravilnika o radu Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog...

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Zavodu za javno zdravstvoTuzlanskog kantona

05.07.2022 07:19
Slika
Na osnovu člana 20 a) Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“ broj: 26/16, 89/18 i 44/22), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantona („Sl.novine Tuzlanskog kantona“ broj: 4/19, 4/20, 11/20 i 5/21), člana 12. Pravilnika o radu Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog...
0 0