Tuzlanskog Odreda br. 6

HTML

+387 35 307-700 ili 307-701
Slika 92
Slika 91

O nama

Javno zdravstvo je medicinska disciplina koja se ne bavi zdravljem pojedinca, nego radi na očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva. Zavod za javno zdravstvo kroz sociomedicinsku dijagnostiku posmatra stanovništvo kao pacijenta. Tehnološki napredak našeg društva donio je nove kvalitete življenja, potpuno nepoznate prije samo pola vijeka. Krećemo se, radimo, komuniciramo na načine koji su nekada bili potpuno nezamislivi. Ipak, tehnološki napredak dolazi uz veliku cijenu. Zagađenje zraka i vode, „hemijsko obogaćivanje“ prehrambenih proizvoda koje konzumiramo postali su nezaobilazni dio naše svakodnevice. Čist zrak, pitka voda i zdrava hrana postali su privilegije za koje se moramo boriti.

Jedan od osnovnih zadataka Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona jeste kontrolisanje kvaliteta tih esencijalnih elemenata za ljudsko zdravlje. Naši timovi svakodnevno kontrolišu kvalitet vode, kao i kvalitet hrane koju konzumiraju građani Tuzlanskog kantona. Obavljamo distribuciju vakcine, a uključeni smo i u mnoge akcije koje za cilj imaju popularizaciju svjesnosti o javnom zdravlju i suzbijanje štetnih ponašanja, kao što su pušenje i narkomanija.
0 0